Valgkomiteen starter arbeidet!

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til leder, nestleder, kontrollkomité og til ny valgkomité på LAGs Landsmøte, vinter 2022.

Årets valgkomite består av Arthur Rebonatto, Trym Rødvik og Josefine Horn.

Arthur, Trym og Josefine skal bistå organisasjonen med å finne kandidater til leder, nestleder, kontrollkomiteen, og valgkomité.

De ønsker å ha en transparent prosess, og derfor informerer de alle i organisasjonen om at arbeidet deres har begynt. De ønsker å innhente erfaring, kunnskap og informasjon fra flest mulig medlemmer om organisasjonens tilstand. De skal derfor ta kontakt med LAGere som sitter med verv, og som ellers sitter med nyttige tanker om hva LAG trenger det neste året. Denne prosessen skal hjelpe dem i å sette kriterier, og skape profiler til fremtidige kandidater for de ulike vervene.

I år begynner komiteens arbeid tidligere enn vanlig, og derfor er det viktig å fortelle at prosessen er i gang. Etter å ha hørt på de forskjellige stemmene i organisasjonen skal komiteen se etter potensielle kandidater. Alle medlemmer er velkomne til å ta kontakt med komiteen via e-post, dersom det er spørsmål om komiteens arbeid eller dere har noe på hjertet.

Mer infromasjon om hele prosessen finnes i LAGs vedtekter.


Kontaktinformasjon til valgkomite:

Arthur: arthur_re@yahoo.com.br
Trym: trydro@live.no
Josefine: josefinee.horn@gmail.com