Kampanjeuka: matsuverenitet på tvers av regioner

Matsuverenitet er folks rett til sunn og kulturelt passende mat, produsert gjennom bærekraftige metoder. Matsuverenitet er solidaritet, det handler om retten og plikten til å føre den politikken som er nødvendig for å fø egen befolkning uten å hindre andre i å gjøre det samme. Derfor handler matsuverenitet også om makt, at makten til å definere hva vi spiser og hvordan det produseres ligger hos matprodusentene selv, at folket, ikke storselskapene, tar kontrollen over matproduksjon og distribusjon.

Hvem eier jorda? Hvordan støtter samfunnet bøndenes arbeid og velferd? Hva slags mat importeres og eksporteres? Hvem bestemmer i bi- og multilaterale handelsavtaler? Disse er grunnleggende spørsmål som vi bør stille oss selv, både for å stoppe den pågående miljøkrise og for sikre en bedre fremtid for menneskeheten og natur.

LAGs Kampanjeuke arrangeres annethvert år og består av arrangementer i flere byer. Med Kampanjeuka ønsker vi å tilby det norske samfunnet informasjon, fra grasrotperspektiver, om saker hvor menneskerettigheter, miljø og urfolksrettigheter trues, og hvor norske interesser er involvert. Matsuverenitet er et tema som gjeler oss i Norge og folk i Latin-Amerika, det er viktig både globalt og lokalt, den er grunnpilar i bøndenes og urfolkskamp over hele verden, og bøndenes og urfolkskamp i Latin-Amerika er et enestående eksempel på kampen for matsuverenitet. I lys av dagens klimakrise er matsuverenitet et tema som alle bør begynne å bekymre seg for, det handler om fremtiden vår.


Kampanjeukas program: