LAG søker representanter til ulike nettverk

LAG er medlem og aktiv i flere spennende nettverk. Dette er en del av LAG sitt solidaritetsarbeid. Visste du at det er aktivistene våre selv som sitter der? Nå leter vi etter nye representanter!

Som medlem i LAG har du mulighet til å representere organisasjonen innad i nettverk som tar for seg ulik tematikk som landbruk, økonomi eller mer spesifikt om Latin-Amerika. Som representant i et utvalg får du muligheten til å lære mer om politisk påvirkning, samfunnspolitiske temaer og organisering. I tillegg blir du mer kjent med grasrotarbeidet som foregår i Norge, og får mulighet til å knytte relasjoner til flinke og bra folk.

Hva forventes av deg?

Som representant i et nettverk er du ansvarlig for å ta med innspill og synspunkter fra LAG til nettverket når aktuelt, og dele informasjon fra nettverket med relevante deler av organisasjonen (som landsstyret og sekretariatet). En representant trenger ikke nødvendigvis å inneha mye kunnskap om tematikken – det viktigste er engasjement og gode samarbeidsegenskaper.

Arbeidsmengde og tidsbruk varierer fra nettverk til nettverk. Se informasjon om nettverkene lenger ned. Vi velger nye representanter hvert år, så det vil si at vervet varer fram til neste landsmøte i 2022. Det er store muligheter til å fortsette i vervet i mer enn ett år hvis det er ønskelig.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Engasjement og ønske om å lære mer om tematikken
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt egenskap til å jobbe selvstendig
  • Kjennskap til LAG og aktiv i et lokallag/arbeidsgruppe
  • Kapasitet til å sette av tid og ressurser

Hvordan melde sin interesse?

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (maks en halv A4-side) med informasjon om deg selv, eventuelle relevante erfaringer og hvorfor du ønsker å være representant i utvalget. Det er mulig å søke seg til flere av utvalgene, og om man selv har tid er det ingen hinder mot å sitte i flere enn ett. Søker du deg til flere utvalg, så kan du sende en samlet søknad med informasjon (maks 1 side).

Motivasjonsbrevet sendes til dagligleder@lagnorge.no innen 25.april. Man får tilbakemelding innen 30.april.

Informasjon om utvalgene

Norges Sosiale Forum (NSF)

NSF er det norske kontaktpunktet til World Social Forum som er organisert på forskjellige måter rundt i verden. NSF er organisert med et årsmøte hvor om lag 70 medlemsorganisasjoner har stemmerett. Det er NSF som arrangerer Globaliseringskonferansen (GK). Denne konferansen er Norges største møteplass for alle sivilsamfunnsorganisasjoner i landet. GK foregår hvert annet år (biennale). I 2021 arrangeres GK for andre året på rad grunnet digital versjon i 2020, og LAG skal delta med 3-4 arrangementer. Les mer om NSF, NSFs politiske plattform og vedtekter her.

Arbeidsmengde
Som representant i NSF har du et ansvar om å følge opp, organisere og gjennomføre arrangementene til LAG under GK i samarbeid med sekretariatet/arbeidsgrupper. Arbeidsmengden varierer gjennom året og avhengig om GK arrangeres.

Årene det arrangeres GK kan du forvente på vårhalvparten 2-3 møter med NSF, og rundt 15-20 arbeidstimer med koordinering og planlegging av arrangementer i samarbeid med sekretariatet/landsstyret. Ila høstsemesteret kan du forvente rundt 3-5 møter med NSF, og 25-30 arbeidstimer med planlegging og gjennomføring av arrangementer i samarbeid med resten. Det er en fordel om du er tilgjengelig i perioden hvor GK arrangeres i år (19-21.november). I 2021 hvor GK ikke arrangeres kan det forventes mindre arbeidsmengde.

Har du et hjerte for grasrotaktivisme, og gira på å sette latinamerikanske perspektiver på agendaen på en viktig politisk arena? Bli representanten til LAG for NSF!

Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL)

ANL har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket. Alliansen arrangerer seminarer, debattmøter, sender høringsinnspill og drifter en nettside som etter hvert skal bli utbygd til å inneholde et rikt dataarkiv med informasjon om norsk og internasjonalt landbruk, landbrukspolitikk og alternativer til dagens industrielle driftsmåter.

Ved å delta i ANL får LAG samarbeide med norske organisasjoner som deler interesser og mål med LAGs samarbeidspartnere i Latin-Amerika. Vi bidrar med vår kunnskap om lignende problematikker i Latin-Amerika, støtter disse kampene i Norge og skaper et politisk rom og nettverk til våre samarbeidspartnere fra Latin-Amerika. Les mer om ANL her.

Arbeidsmengde
Arbeidsmengde varierer noe fra år til år. Det er rundt et møte i måneden.

Har du interessere og engasjement for norsk landbrukspolitikk, og dens koblinger til Latin-Amerika? Lyst til å jobbe med et viktig arbeidsområde for LAG den kommende året, og jobbe med ressurssterke og engasjerende folk? Bli vår representant hos ANL!

Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)

AIP ble stiftet i 2019, og LAG har en representant i den Europeiske seksjonen. AIP er en pågående prosess, ledet an av MST og folkebevegelsens ALBA, for å bygge opp en ny og folkelig plattform som alternativ til WSF. AIP er bygget på grasrotorganisasjoner, er tydelig antikapitalistisk og setter fokus på global mobilisering av folkelige bevegelser. I oppbyggingen mot dette internasjonale forumet har det blitt gjennomført regionale og subregionale samlinger. Forumet har flere ulike arbeidsgrupper om forskjellig temaer.

Arbeidsmengde
Arbeidsmengde varier ut ifra aktivitetsnivå, men generell høy arbeidsmengde. Representanten kan forvente å måtte delta på mye møter (4 eller mer i måneden).

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Send oss en e-post på info@lagnorge.no 😊