OPPDATERT: Bortføring av menneskerettighetsforskjempere i Mexico

Foto: Centro de derechos humanos FRAYBA

Foto: Centro de derechos humanos FRAYBA

13.april ble to medlemmer av LAGs samarbeidspartner Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) i Mexico meldt bortført. Vi har sendt bekymringsbrev til seksjon for Latin-Amerika og Karibia i UD, Norges Ambassade i Mexico og Den Mexicanske Ambassaden i Norge. Les brevene her:

Satt fri

Etter 40 timer er menneskerettighetsforkjemperne Lázaro Sánchez Gutiérrez og Victórico Gálvez Pérez fra Frayba satt fri. De er ved god helse og glad for å være tilbake hos familiene sine.

Les mer om dette på Frayba sine nettsider (På spansk)

Bekymringsbrev sendt til seksjon for Latin-Amerika og Karibia i Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Mexico:

Det er med stor bekymring at vi melder om at to medlemmer av menneskerettighetssenteret Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), Latin-Amerikagruppene i Norges mangeårige samarbeidspartner i Mexico, er meldt bortført.

Klokken 7 om morgenen 12. april, forlot Lázaro Sánchez Gutiérrez og Victórico Gálvez Pérez Fraybas kontorer i byen San Cristóbal de las Casas sør i Mexico, og reiste mot Palenque, en by om lag 5 timer unna i bil. Reisen inngikk i FRAYBAs arbeid med å dokumentere menneskerettighetsbrudd. De skulle holde et møte med organisasjonen Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) og familiene til innsatte som FRAYBA følger opp.

Rundt klokken 21 samme dag mottok FRAYBA informasjon om at Lázaro Sánchez Gutiérrez hadde ringt til sine slektninger fra et ukjent nummer, sagt at han og kollegaen, Victórico Gálvez, hadde det bra, og at de befant seg ved tettstedet San Felipe, nær Kuxulja i Ocosingo kommune, midt imellom Paleqnue og San Cristobal de las Casas. Han ba videre et familiemedlem om å ta med seg en viss sum penger dit til klokka 8.00 i dag, 13. april, i et privat kjøretøy.

Ifølge FRAYBA har både føderale myndigheter og delstatsmyndighetene i Mexico vært informert om situasjonen, men de har ikke bidratt med noen type oppklarende informasjon.

I likhet med FRAYBA er vi i Latin-Amerikagruppene dypt bekymret og vi fordømmer angrepet og bortførelsen av Lázaro Sánchez Gutiérrez og Victórico Gálvez Pérez. Dette finner sted i en situasjon preget av opptrappende kriminalisering av menneskerettighetsforkjempere i Mexico, og Chiapas spesielt, vel dokumentert av organisasjoner som FRAYBA. På grunn av deres arbeid er de også selv blitt utsatt for dødstrusler (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict). Som beskyttelse ledsages de for tiden av SweFOR i Mexico.

Vi er dypt bekymret for sikkerheten til Lázaro Sánchez og Victórico Gálvez. Mange av LAGs aktivister kjenner Lázaro og Victórico personlig, og de har vært sentrale ressurspersoner for LAGs solidaritetsarbeid i Chiapas. Vi ber derfor norske myndigheter om å bruke alle tilgjengelige diplomatiske midler for å få klarhet i denne saken.

Mer informasjon finnes her på FRAYBA sin nettside.


Bekymringsbrev sendt til den mexicanske ambassaden i Norge (på spansk):

El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG) manifiesta su profunda preocupación ante el secuestro de dos integrantes del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), en México. FRAYBA ha sido contraparte de LAG a lo largo de muchos años.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente a las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del FRAYBA abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el personal de FRAYBA recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo. En la llamada pidió que alguno de sus familiares llevara una cierta cantidad de dinero en un vehículo particular, a las 8:00 horas de la mañana del 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG) y FRAYBA manifestamos nuestra preocupación y condenamos de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. Estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el FRAYBA. Las amenazas a esta organización han sido señaladas por organizaciones como el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. FRAYBA cuenta actualmente con el acompañamiento de la organización sueca SweFOR, como medida de protección.

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectué una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar su vida, libertad, seguridad e integridad física. FRAYBA envió notificación de este caso a las autoridades mexicanas a nivel federal y estatal el 13 de abril de 2021.

Para más información sobre FRAYBA y el caso pueden visitar la siguiente página: https://frayba.org.mx/privacion-arbitraria-de-la-libertad-a-integrantes-del-frayba/


Bilde øverst i artikkelen er fra Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA).

Land