Ny ledertrio!

I slutten av februar gjennomførte LAG sitt årlige Allmøte. Helga var fylt med spennende faglig påfyll og diskusjoner om hva vi skal jobbe med i 2021 – og valg av en ny ledertrio! Bli bedre kjent med vårt nye styret her.

Larissa Avelar - leder


1. Hva er din motivasjon for å ha vervet som leder i LAG?

Ytre høyrefløy og andre demokratiske trusler vokser overalt, og i Latin-Amerika det skjer også med hjelp fra noen Vestlige land. Jeg har gjort mye innsats ved å spre informasjon i norske medier om det som skjer i Brasil for å bekjempe disse trendene. Det er avgjørende å komme sammen i en organisasjon som tilbyr kombinasjonen av intellektuelt og praktisk arbeid - akkurat som LAG.

2. Hva brenner du mest for av LAGs saker?

Alle saker er like viktig og de kan overlappe hverandre. Personlig har jeg jobbet mest med miljøvern, urfolk, feminisme, norske virksomheter og ytre høyres vekst. Men uansett temaet, det viktigste for meg er at LAG bruker solidaritet som grunnleggende organisasjonsprinsipp. Solidaritet ser på andre land som partnere, den handler om å lære av og å respektere andre, det gjør at alle saker og mennesker tas på alvor og behandles med verdighet.

3. Hva ser du mest frem til i året som kommer?

Det har vært utfordrende for alle å leve under en pandemi, så jeg håper også at pandemien har overbevist flere politiske og næringsliv aktører om at dagens modell av økonomi ikke har vært den beste for folk flest. Derfor ser jeg frem til å få flere partnere som vil bli med oss i kampen for et bedre liv for alle.

Robin Leander Wullum - nestleder1. Hva er din motivasjon for å ha vervet som nestleder i LAG?

LAG har vore ein organisasjon som har hatt ein stor plass i livet mitt heilt sidan eg sjølv dro på brigade til Colombia hausten 2017, rett etter vidaregåande. Eg har den siste tida sakna å engasjere meg i tematikk som er relevant for utdanninga mi innanfor internasjonal politikk, og etter snart ti år i ulike organisasjonar trur eg at eg har mykje relevant erfaring å bringe inn i LAG si leiing. Målet mitt med å vere nestleiar er å jobbe for å betre organisasjonen sitt interseksjonelle fokus, med særleg fokus på sosioøkonomisk status, anti-fascisme og kjønns- og seksualitetsmangfald.

2. Hva brenner du mest for av LAGs saker?

LAG arbeider med ekstremt mykje viktig, men det er særleg solidaritetsfokuset som ligg hjartet mitt nærmast. Som organisasjon anerkjenner me at all undertrykking heng saman, og at folk stort sett sjølv veit best korleis ein kan løyse deira problem og svare på deira behov. Å støtte opp under lokal, autonom og folkeleg organisering i Latin-Amerika, og spreie informasjon om det her heime, er den desidert viktigaste tingen me gjer som organisasjon.

3. Hva ser du mest frem til i året som kommer?

Eg gler meg masse til me vonleg får til å starte opp med fysiske arrangement og møte i organisasjonen igjen, fordi sosiale møteplassar med god stemning er ryggraden til politisk organisering. Eg har sjølv vore brigadetolk og arbeidd noko som freelance tolk sidan eg kom tilbake til Noreg, so eg gler meg ogso masse til å igjen jamnleg kunne bruke spansk som arbeidsspråk!

Carlos Romeo Rodriguez, nestleder

1. Hva er din motivasjon for å ha vervet som nestleder i LAG?

Jeg har vært medlem av LAG i 22 år, og dette blir mitt andre år på rad som nestleder. Jeg ønsker å bidra mer til solidaritetsarbeidet. LAG er en viktig organisasjon som sprer informasjon som bidrar til at Latin-Amerika og sosiale bevegelser blir mer synlig i media.

2. Hva brenner du mest for av LAGs saker?

Det latinamerikanske folket trenger solidaritet i deres kamp mot neoliberalisme og imperialisme. Imperialismen er fortsatt dominant i Latin-Amerika og fører til ødeleggelse av naturressurser, billig arbeidskraft, vold og urettferdighet.

3. Hva ser du mest frem til i året som kommer?

Mobilisering og synlig solidaritetsarbeid, skolering av medlemmer og aktivister. Jeg ønsker å jobbe for at organisasjonen skal vokse, åpne for nye samarbeidsmuligheter med andre organisasjoner både i Norge og Latin-Amerika. Videre bedre koordinering mellom lokallag og våre samarbeidspartnere, øke informasjonsarbeidet slik at andre organisasjoner også kan bidra med til solidaritetsarbeid med sosiale bevegelser i Latin-Amerika!