Invitasjon: seminar av Asambles Internacional de los Pueblos

LAG har fått invitasjon til å delta på et europeisk seminar av Asambles Internacional de los Pueblos. Det handler om en serie Zoom-møter i tidsrommet 25. mars til 22. april. Man møtes en gang i uka - torsdag på kveldstid. Vår samarbeidspartner MST har ansvar for deler av seminaret som handler om folkets kamp i Latin-Amerika. Kursene foregår på engelsk og spansk.

LAG har mulighet til å melde inn to delegater. Det blir et orienteringsmøte om skolen for de som ønsker mer informasjon fredag 19. februar kl.12.00. Link til orienteringsmøte: https://us02web.zoom.us/j/85042656213

Er du interessert? Send en e-post til info@lagnorge.no med en kort forklaring av hvorfor du ønsker å delta innen søndag 21.februar. Asamblea Internacional de los Pueblos er et verdensnettverk av sosiale organisasjoner som kjemper mot nyliberalisme. Husk at du må være medlem i LAG for å søke.