Demokratiet gjenopprettes i Bolivia

Foto: David Choquehuanca og Luís Arce. Luís Arce på Facebook

Foto: David Choquehuanca og Luís Arce. Luís Arce på Facebook

Bolivia hadde en rolig valgdag til tross for store bekymringer om mulig vold mot velgere og valgfusk. Med en valgdeltakelse på 85% og en overleggende seier til MAS har sittende president Jeanine Añez anerkjent Luis Arce som Bolivias nye president.

Kun en time etter at valglokalene åpnet var det mulig å se uendelige lange køer av velgere som ønsket å avgi sin stemme. Det samme skjedde foran mange bolivianske ambassader, siden bolivianere i utlandet også kan stemme. Valgdeltakelse nådde rundt 85%. Den tunge og omfattende mobilisering av militærstyrker natten før valget, i landets hovedstad La Paz og andre byer, påvirket ikke valget. Valgdagen gikk veldig rolig for seg i kontrast med spenningene som har preget landet de siste månedene etter kuppet som kastet president Evo Morales til eksil. Med MAS ut av makten tok Jeanine Añes over som ikke-demokratisk valgt president.

Valgdagen gikk veldig rolig for seg. Bilde fra valglokaler i Cochabamba

Den mest polemiske hendelsen skjedde da Bolivias valgdomstol (TSE) bestemte at hurtigtelling-systemet «Direpre» ikke skulle brukes. Begrunnelsen bak denne beslutningen var å forhindre den samme situasjonen som ved fjorårets valg. Ved bruk av et hurtigtelling-system vil stemmer fra byer med gode teknologi komme inn før stemmer fra landsbygden. Det var dette som skjedde i fjor da opposisjonen lå veldig bra an til i starten av stemmeopptelling, men etter hvert som stemmene fra mindre bynære områder kom inn endret resultatet seg drastisk. Til slutt vant Evo Morales. Han ble deretter anklaget for valgfusk med begrunnelse i den drastiske endringen i stemme resultatet. Denne situasjonen ble brukt for å gjennomføre kuppet i 2019. Ved årets valg må det offisielle resultatet la seg vente på i noen dager mens den fysiske opptellingen av stemmene blir gjort.

Mens folk venter, og landets tålmodighet blir satt på prøve viser meningsmålinger ved utgangen av valglokaler en overraskende seier til MAS kandidater i første valgrunde. Basert på 95% av de lokale opptellingene er resultatet så tydelig at selv kupp-president Añes sendte sine gratulasjoner til den nye presidenten Luís Arce, Evo Morales etterfølger, og ba han styre landet med en inkluderende holdning.

Foto: Janine Añez på Twitter

Jeanine Añez anerkjenner MAS' valgseier. Foto: Janine Añez på Twitter

Luís Arce fra MAS har fått en oppslutning på 53%, ifølge foreløpige meningsmålinger, mens Carlos Mesa har 32%. MAS har godt over 40% av stemmene og avstanden mellom Arce og Mesa er mye mer enn 10%. Derfor, selv om alle må vente på valgdomstolens offisielle resultat, er det tydelig at MAS har vunnet årets presidentvalg i Bolivia. Denne seieren i første valgrunde er overraskende for alle, særlig for MAS’ tilhengere.

Luís Arce vinner med samme oppslutning som Evo Morales i 2005 da MAS vant presidentvalget for første gang. MAS har også sikret flertalle i landets Krongress. En stor sier som kommer med et sterkt mandat og mange spørsmål. Den økonomiske krise etter Covid-19 er ganske omfattende, mange foreliggende konflikter mellom MAS og noen av landets viktigste sosiale organisasjoner har blitt satt på vent fram til nå, og mange lurer på hva som skal skje med Evo Morales. Foreløpig har Luís Arce sagt at han skal endre retningen på landets «endringsprosess» som startet i 2005 og lytte til de kritiske stemmene mot MAS.

Se på Bolivias valgvake fra 19.10.2020, med innlegg fra Bolivia (spansk), og panelsamtale om valgresutatet (norsk)

Land