Zapatist kvinner inviterte til møte for alle kvinner som kjemper

26-29. Desember arrangerte EZLN sitt andre kvinnemøte for kvinner i kamp. Tilstede var det rundt 4000 kvinnelige aktivister fra Mexico og internasjonalt. LAG organiserte en gjeng på 11 norge-baserte aktivister med tilhørighet i forskjellige bevegelser for å reise sammen til sør-øst-delstaten Chiapas. Vi reiste for å delta på kvinnemøte og bygge internasjonal solidaritet ved å delta og lære mer om kvinnebevegelsen og urfolksbevegelsen i Mexico.

Hvem er zapatistene? 

Sør i Mexico, ved grensen til Guatemala finner vi delstaten Chiapas. EZLN (Ejército Zapatista de Liberación) oftest referert til som Zaptistene, synligjorde seg for offentligheten 1. januar 1994 når de erklærte krig mot den mexicanske staten. Dette gjorde de samme dag som Mexico implementerte NAFTA (North-American Free Trade Agreement) som betydde at utenlandske kapital interesser kunne få mer tilgang til områdene og være en trussel for både kultur og selvråderett til deres egen produksjon og land. Zapatistene er en bevegelse som består av urfolk med røtter og tradisjoner fra maya folket og kjemper for autonomi over sine områder ved å kjempe mot neo-liberalisme. Siden spansk okkupasjon har urfolk opplevd undertrykking, utnyttelse og slaveri, som urfolksamfunn i Mexico fortsatt kjenner konsekvensene av.  
Tatt av Ninthu Paramalingam

I Comandanta Ramonas fotspor

Comandanta Ramona (1959-2006) var en av de 7 kvinnelige militslederne som er et kjent symbol både innad og uttad zapatistbevegelsen kjent for kampen hennes for likestilling og verdighet for «pobre indigena», fattige urfolkskvinner. Hun jobbet med å selge håndlagde produkter med en minstelønn, og så hvordan samfunnet hennes slet og meldte seg inn i EZLN. Mange kvinner identifiserte seg med Ramona, og ble deretter en talsperson for flere tusen kvinner. 


EZLN krevde å få lov til å være med i alle prosesser hvor det var snakk om land, spesielt når det kom til NAFTA. NAFTA øker innflytelsen til utenlandske selskaper i Mexico. Urfolkskvinner hadde tidligere opplevd ekskludering i politikken, og når de så veksten av EZLN som bevegelse tok kvinnene til handling og sikret en Revolusjonær kvinnelov. Ramona hadde vært med å understreke hvilke områder som måtte utvikles for kvinner, nasjonalt og i deres egne urfolkssamfunn. Den revolusjonære kvinneloven består av 10 lover som inneholder områder som reproduktive og helse anlegg, tilgang til helse og teknologi, støtte til små virksomheter/bedrifter, til å kunne ta valg på egenhånd og ikke minst å ikke bli misbrukt, verken fysisk eller psykisk. Urfolkskvinner lider av stigmatisering på grunn av et klassisistisk og patriarkalsk system, og takket være innflytelsesrike ledere som Ramona ble kvinners deltagelse i bevegelsen anerkjent. Under zapatist opprøret var 1/3 av militsen kvinner.  


 Til sammen var vi 11 aktivister fra Norge på tilstede under kvinnemøtet. Noen var allerede i Latin-Amerika og andre reiste fra Norge for å kunne være med. Siden det var midt mellom jula og nyttår var det flere som hadde mulighet til å sette seg på fly til Mexico, til et kvinnemøte for å bli kjent med en bevegelse mange av oss har sett opp til lenge. Delegasjonen fra LAG besto av aktivister med samisk og tamilsk bakgrunn, men vi hadde også med oss to aktivister fra den kurdiske solidaritetsbevegelsen. 

 

Frøya Torvik som har vært koordinator for solidaritetsbrigadene i Guatemala i 2019 var tilstede og forklarer hvorfor hun valgte å reise. Hun var en av de som ikke hadde så lang reisevei, men tok en fellesbus sammen med andre urfolksaktivister fra Guatemala til kvinnemøtet. Flere av aktivistene som Frøya reiste med ble sett med mikrofonen i hånda flere ganger hvor de delte erfaringer fra sine kamper og viste solidaritet og takknemlighet til zapatistkvinnene for å ha skapt en slik arena. 

- Vi reiste på kvinnemøtet i Chiapas for å bygge sterkere internasjonale solidaritetsnettverk mellom kollektiver og organisasjoner som kjemper ikke bare mot patriarkatet, men for en annen verden uten kapitalisme. Samtidig var kvinnemøtet et viktig rom for å samle styrke og mot til den videre kampen vi alle må ta i våre ulike geografier, forteller brigadekoordinator Frøya Torvik. 

Samt som vi møtte aktivister fra hele verden, fokuserte vi på å styrke vårt eget kvinnenettverk innad LAG. Vi styrket også vårt nettverk mellom andre solidaritetskomiteer i Norge. Alle som var tilstede dro derfra med nye erfaringer og perspektiver, og vi lærte hvor viktig det er at vi kvinner holder sammen. Zapatist kvinnene lærte oss at om vi ønsker å beskytte hverandre må vi organisere oss. 

Ninthu Paramalingam
Land