Noelia Figueroa, aktivist i abort- og kvinnekampbevegelsen i Argentina, på besøk i Norge

Foto: Fotografías Emergentes

Foto: Fotografías Emergentes

Argentinske aktivister og menneskerettighetsgrupper overrasket verden tidligere i år med sin kamp for å gjøre abort lovlig og tilgjengelig for alle kvinner som måtte ønske det.

«I Argentina er det til dags dato ulovlig å ta abort, med unntak av situasjoner der graviditeten er et resultat av voldtekt eller kvinnens liv står i fare. Allikevel regnes det med at det utføres rundt en halv million ulovlige aborter i året, der kvinnen både risikerer straff og setter sitt eget liv i fare. Ifølge Amnesty har over 3000 kvinner mistet livet som resultat av utrygge aborter siden 1983.» skrev Vilde H. Mortensen på LAGs nettside.

Selv om lovforslaget som kunne legalisere abort i Argentina ble nedstemt i Senatet, har argentinske aktivister og menneskerettighetsgrupper fortsatt sin kamp.

Noelia Figueroa, professor i Latin-amerikansk historie, tilknyttet senter for feministisk forskning og kjønnsstudier ved Universitetet i Rosario (UNR), Argentina

Noelia Figueroa er en sentral aktivist og intellektuell i abort- og kvinnekampbevegelsen i Argentina. Hun er professor i Latin-amerikansk historie, og er tilknyttet senter for feministisk forskning og kjønnsstudier ved Universitetet i Rosario (UNR). Figueroa er del av den nasjonale koordineringen av Mala Junta-Feminista, i den argentinske plattformen Patria Grande. Hun har vært ansatt i hovedfagforeningen i seksjon for kvinnelige arbeideres rettigheter, og er i dag generalsekretær på kjønns- og seksualitetsseksjonen ved universitetet. Figueroa har vært del av forskjellige organisasjoner på den folkelige venstresiden i Argentina siden 2004, representerer en sterk stemme innen feministisk kamp i landet. 

Hennes primære forskningsfelt er: forebygging av sexistisk vold, feminist- og kvinnebevegelsens historie i Argentina, koblingen mellom nyliberalisme og patriarki, kampen for lovlig abort, samt utfordringene Latin-amerikansk populærfeminisme møter. 

Noelia Figueroa er gjest hos Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) i perioden 19.-30. september og ønsker å møte feministiske kollektiver, kvinnesaksforeninger og organisasjoner som jobber med og for likestilling. Kontakt daglig.leder@lagnorge.no dersom din organisasjon ønsker å sette opp et møte. Hun skal delta, blant annet, på Norges Sosiale Forum Mellomårsforum, 21. september i Oslo

Sekretariat
Land