Vitnesbyrd fra Venezuela

Jennifer Lamas, representant for Comuna «El Maizal», beskriver hvordan hun ser på dagens situasjon i intervju med LAG.

Mens opposisjonen i Caracas trapper opp maktkampen og USA innfører nye sanksjoner mot Venezuela, er det noen på landsbygdene som forsøker å holde landet i gang. En av disse er Jennifer Lamas, representant for Comuna «El Maizal» som beskriver hvordan hun ser på dagens situasjon i Venezuela i dette intervjuet. 

Bosettingen «El Maizal» er en bondebosetting som ble opprettet i 2009, under et omfattende jordbruksprogram ledet av daværende president Hugo Chavez. Programmet hadde som mål å øke landbruksproduksjon og bøndenes selvstyring av produksjonen. «El Maizal» består av 1500 hektar jord og samler flere enn 7.500 mennesker i 22 bonderåd. Bosettingen har blitt et viktig eksempel på folkelig økonomi og organisering, på grunn av gode resultater i bosettingens selvstyring og landbruksproduksjon.

Jennifer kritiserer regjeringens landbrukspolitikk, og savner mange av sine kamerater som har forlatt Venezuela. Hun er også bekymret for faren for intern krig og utenlandsk militær intervensjon. Dette er dilemmaet for mange i Venezuela, uavhengig av hvilke politiske grupper de tilhører.

Land