Noen som husker Haiti?

Cuba og Haiti ble også rammet av orkanen Sandy, selv om det ikke virker sånn når man leser norske nyheter.

Mens NRK er opptatt med å lage lange reportasjer om New York og nordmenn som skal løpe New York Maraton allikevel står Haiti og Cuba nesten glemt i det norske mediebildet.

Over 230 000 mennesker mistet livet av jordskjelvet som rammet Haiti i 2010. I oppbyggingsprosessen er landet nå rammet av orkanen Sandy, som har tatt livet av rundt 60 mennesker, lagt 90 000 hjem i grus og ødelagt 70 % av jordbruksavlingene sør i landet.

Også på Cuba er mange rammet, og oppbyggingsarbeidet kommer til å ta tid. Nå er militæret med i arbeidet med gjenreisingen, og Venezuela har bistått med matvarehjelp til regionene som er hardt rammet.

I siste nummer av LatinAmerika skriver Wenche Hauge, seniorforsker ved PRIO, om Haitis utvikling etter økonomiske reformer de siste tiårene og jordskjelvet som rammet landet i 2010. Artikkelen kan du lese i vedlegget til denne artikkelen.

Brita Brekke
Land