Ny grunnlov i Chile: et redskap for sosial endring?

Hvordan kan grunnloven være et redskap for sosial endring? Hvordan har erfaringene vært i andre latinamerikanske land? Og kommer vi til å se reelle forandringer i Chile når en ny grunnlov vedtas?

Enorme protester brøt ut i Chile i 2019, som et resultat av stadig økende ulikhet og begrensede muligheter til politisk påvirkning. Demonstrantenes krav om konkret handling mot de voldsomme sosiale forskjellene i landet ledet til en folkeavstemning som med overveldende flertall vedtok at en ny grunnlov skal skrives. Dermed skulle den nåværende grunnloven som ble vedtatt under Pinochets brutale militærdiktatur kastes til fordel for en ny, folkelig forankret grunnlov, hvor urfolk for første gang er representert i grunnlovsforsamlingen.

Innledere:
Martín Llancaman Cárdenas
, medlem av vocería plurinacional
Heidi Lundeberg
, politisk rådgiver i Fremtiden i våre hender
Marcela Douglas
, senterleder ved Centre for Peace Studies ved UiT
Møteleder: MIllaray Irribarra, aktivist i LAG Tromsø

14. oktober, kl. 19:00-21:00
LAG-Tromsø
Tromsø bibliotek og byarkiv
Facebook