Norges dobbeltrolle i Brasil med Torkjell Leira

Norge har lenge solt seg i glansen av vellykka innsats for å berge regnskogen i Amazonas, men det har en bakside. Norge bidrar også til å ødelegge regnskogen. Torkjell Leira er samfunnsgeograf, skribent og en av Norges ledende Brasil-eksperter, og tar i dette foredraget opp Norges dobbeltrolle i Amazonas.
14. oktober, kl. 18:00-20:00
LAG-Kristiansand
Mestizo, Kristiansand.
Facebook