LAGs internseminar om den geopolitiske situasjonen i Latin-Amerika

Seminaret er det første av de to seminarene knyttet til årets politiske analyse. Diskusjonen på seminaret er utgangspunktet for utarbeidingen av dokumentet «Politisk Analyse 2021»

Nyliberalisme er et tema som gjennomsyrer alle nivåer i regionens politikk. Kampen mot nyliberalisme er fellestråden som knytter alle de store mobiliseringene av de siste årene sammen. Feminismens fjerde bølge, feminismo popular, kjennetegnes for sin motstand mot nyliberalisme. Miljøødeleggelse som følge av utvinningsindustri er også knyttet nyliberalisme i regionen, samt konsekvensene av covid-19 som har blitt forverret av mangelen på et rettferdig og fungerende helsesystem.

I tillegg har Latin-Amerika blitt en viktig arena for stormaktsspill. Utenlandske interesser, både politisk og økonomisk, er en maktfaktor som har en stor politisk betydning i regionen. Norges rolle i regionen er også et viktig tema, både når det gjelder bistand, investeringer og diplomati. Med en plass i FNs sikkerhetsråd kan Norge spille enn viktigere rolle i den nærmeste fremtid.

Finn påmeldingsskjema her

Program:

18.00 – Velkommen

18.05 – Even Sandvik Underlid: "Krig uten bomber: USAs økonomiske straffetiltak mot Cuba og Venezuela"

18.20 – Spørsmål og kommentarer

18.30 – Pause

18.35 – Gruppearbeid

Gruppe 1: USAs forhold til Latin-Amerika og stormaktsspill

Gruppe 2: Pandemikonsekvenser, utvikling og miljø

19.05 – Pause

19.15 – Presentasjon av konklusjoner:

Gruppe 1 (10 minutter)

Gruppe 2 (15 minutter)

19.40 – Spørsmål og kommentarer

4. mai, kl. 18:00-20:00
LAG-Norge
Zoom-møte