Dokumentarfilm MATA

Latin-Amerikagruppene i Norge har gleden til å invitere til en ny visning av dokumentaren MATA. FIlmen inngår i programmet til LAGs Kampanjeuke 2021 - Matsuverenitet på tvers av regioner. Etter filmen stiller regissør og LAG-venn Ingrid Fadnes til en Q&A.
Foto: Kampanjeuka: Mata på Vega Scene

Kjøp billetter her

Dokumentarfilmen MATA handler om hvordan urbefolkningene og bøndene i Brasil kjemper for å bevare sine forfedres tradisjoner og nærhet til naturen.

Deres kamper forenes i motstanden mot utvidelsene av industrielle eukalyptusplantasjer i det sørlige Bahia, på østkysten av Brasil. Her er plantasjene en stadig større trussel mot artsmangfoldet. Vann, åkre og jordsmonn dør ut, og lokalbefolkningen kjenner konsekvensene av plantasjene på kroppen. Til tross for det utfordrende politiske klimaet i Brasil, nekter personene vi får møte i filmen å gi seg i kampen mot de store multinasjonale selskapene.

Gjennom imponerende dronefilming dokumenteres naturendringene i områdene der plantasjene ligger. Formatet inviterer seerne til å lytte, observere og stille spørsmål ved konsekvensene av måten papirindustrien fungerer.


Kampanjeuka

LAGs Kampanjeuke arrangeres annethvert år og består av arrangementer i flere byer. Med Kampanjeuka ønsker vi å tilby det norske samfunnet informasjon, fra grasrotperspektiver, om saker hvor menneskerettigheter, miljø og urfolksrettigheter trues, og hvor norske interesser er involvert. Matsuverenitet er et tema som gjeler oss i Norge og folk i Latin-Amerika, det er viktig både globalt og lokalt, den er grunnpilar i bøndenes og urfolkskamp over hele verden, og bøndenes og urfolkskamp i Latin-Amerika er et enestående eksempel på kampen for matsuverenitet. I lys av dagens klimakrise er matsuverenitet et tema som alle bør begynne å bekymre seg for, det handler om fremtiden vår.

12. oktober, kl. 19:00-21:00
VegaScene