Boklansering: BRENN FRYKTEN

Kunstnerkollektivet LASTESIS ble verdensberømte da de framførte «Un violador en tu camino/En overgriper på din vei» utenfor politistasjonen i Valparaíso i Chile i 2019. Kvinner og skeive samla seg i en kollektiv flashmob hvor de pekte ut politiet, staten og presidenten som medskyldige i volden kvinner og skeive blir utsatt for.

Den enkle og tydelige koreografien understrekte alvoret i teksten hvor hele folkemengden peker mot politistasjonen mens de roper «Overgriperen var deg! Overgriperen er deg!» Sangen og koreografien gikk viralt og ble oversatt og framført over hele verden. Kollektivet LASTESIS ble dypt bekymret for gjenklangen sangen deres skapte, da det viser at den samme patriarkalske volden finnes langt utenfor Chiles grenser.

«Brenn frykten» er LASTESIS’ manifest hvor de beskriver dagens situasjon i Chile hvor seksuell vold og femicid blir normalisert og bagatellisert. De viser hvordan kapitalen og patriarkatet har sammenfallende interesser. Men viktigst av alt presenterer LASTESIS hvordan de bygger videre på andre feministers arbeid og jobber kunstnerisk og aktivistisk med kroppene sine for å brenne frykten og endre verden til solidariske fellesskap.

Siden nyttår har flere grufulle drapssaker preget nyhetsbilde i Norge. Vi spør oss hvordan vi kan trekke lærdom fra LASTESIS’ og andre kunstneriske og politiske strømninger fra Latin-Amerika i arbeidet vårt mot vold og femicid.

Tidspunkt: dørene åpner 18.30 - lett servering

Program fra kl. 19:00
- Velkommen til alle! Live fra Chile med kollektivet LASTESIS
- Stine Linnerud, oversetter av boka «Brenn frykten» presenterer prosessen i arbeidet. Hvordan oversette et inkluderende språk i vår felles feministiske kamp?
- Kunstner Maya Økland forteller om prosessen bak utstillingen, Dandara som ble vist på det kunstnerstyrte visningsrommet Tenthaus i Oslo i 2022. Tittelen Dandara er tilegnet transkvinnen Dandara dos Santos, som i 2017 ble brutal myrdet, og cis-kvinnen Dandara som på 500-tallet rømte fra slaveri for å etablere et fritt samfunn i regnskogen. Begge kvinnene levde i Brasil og utstillingen besto av verk som motsatte seg vold mot kvinner og natur. Maya Økland (f. 1980, Bergen) er billedkunstner og kurator med hovedfag i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2005. Hennes kunst er queerfeministisk og aktivistisk, samtidig som hun også er opptatt av eksistensialisme og estetiske kvaliteter i komposisjon og utforming. Hun ga ut fotoboken 'Stranger in Motherland' i 2017 og hennes arbeider er i samlingene til KODE kunstmuseum og Hallands Konstmuseum.
- Line Kolstad Rødseth er generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep og forteller om erfaringene derfra. Line har i mange år kjempet mot vold mot kvinner både personlig og som en aktiv samfunnsdebattant. Hun har vært en modig aktør gjennom rettsapparatet, og hun stiller opp i dokumentarfilmer og debatter hvor hun belyser tematikken seksualisert vold mot kvinner. Hver fredag i 2024 fra januar til 8. mars aksjonerte hun utenfor politistasjonen på Grønland mot at politiet ikke gjør nok for å stoppe vold mot kvinner som i ytterste konsekvens ender i drap.

Vi inviterer til en utforskende samtale med Line om den aktivistiske tilnærmingen til tematikken og det individualistiske fokuset som preger samtalen om voldtekt og seksuelle overgrep i Norge. Samtale mellom Stine, Maya og Line, moderert av Susanne Normann.

Kollektiv performance «Un violador en tu camino»
Boka vil være til salgs på lanseringen.

18. april, kl. 18:30-21:00
Camino forlag og LAG
Deichman Tøyen
Facebook