Arendalsuka: KLIMA + UTVIKLING = SANT?

Latin-Amerikagruppene i Norge på Arendaluka: Den Store Utviklingsdebatten - Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren

I Hurdalsplattformen står det at «Klima- og utviklingspolitikken skal forenes». Under “Den store Utviklingsdebatten” søker et bredt spekter av utviklings- og miljøorganisasjoner å bedre forstå hva denne formuleringen innebærer.

Etter at den nye regjeringen tiltrådte har det kommet en lovnad om å doble klimainnsatsen fra 7 til 14 milliarder. Samtidig har det kommet tvetydige signaler om innretningen på den doblede klimafinansieringen opp mot bistandsprosenten. Vil for eksempel regjeringen at lån skal telle som klimafinansiering?

I lys av IPCC-rapporten som kom tidligere i år, og at klima er en såpass stor driver av fattigdom, er det mye å tjene på å se klima og utvikling i sammenheng. Samtidig viser også en kartlegging foretatt av Norad i 2021 at Norge er helt på topp i å bruke bistandskroner på globale fellesgoder.

Hva betyr dette for fremtidig bistand? Hvordan kan Norge møte sine forpliktelser for økt klimafinansiering uten å undergrave andre utviklingspolitiske prioriteringer?Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

Velkommen til sofasamtale med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)!
-----------------------
Før sofasamtalen vil Carin Smaller og Steffen Kallbekken fra CICERO (TBC) holde korte innledninger om utfordringer med å kombinere klima- og utviklingspolitikken.

Den store utviklingsdebatten er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka.

17. august, kl. 18:30-19:30
LAG Norge
Arendal Kino
Facebook