Allmøte (skoleringssamling)

25.-26. september er det klart for det som tidligere het sommersamling, men som nå heter Allmøte. Dette blir to dager fylt opp med skolering og diskusjoner. Selve samlingen vil foregå digitalt, men det vil legges opp til at alle lokallagene møtes fysisk og er med på Allmøtet fra samme lokale. Vi vil fokusere på organisasjonsutvikling og utvikling av kampanjeuka (11.-15. oktober). Mer informasjon om program og påmelding kommer tidlig i september. Sett av datoen!
25. -26. september, kl. 09:00-15:00
LAG Norge
Digitalt/hos ditt nærmeste lokallag!