Støtte til informasjonstiltaks for aktivister på reise
LAG kan ikke støtte midler til reiser og eller deltakelse på, men vi har en del midler til informasjonstiltak som nettsidesaker, sosiale medier, kronikker, debattinnlegg og lydklipp. Disse kan også brukes for å gi noe støtte til aktivister som deltar på relevante arrangementer eller er i Latin-Amerika og ønsker å bidra med saker og lignende til LAG.

De som ønsker å benytte seg av denne muligheten må fylle ut søknadsskjema under og sende det til daglig.leder@lagnorge.no. Om søknaden blir godkjent vil pengene holdes av frem til levering av ferdige produkter eller frem til avtalt frist for levering. Om ferdig produkt ikke er levert innen fristen vil pengene tilbakeføres til opprinnelig pott så eventuelt andre kan søke på dem. Om bare deler av produktet er levert vil støtten reduseres deretter.

Støtten kan enten gis i form av at aktivisten sender faktura, eller i form av refundering av utgifter som reise, mat, overnatting, materialer etc. Dette må avtales på forhånd

I hovedsak er det ikke mulig å søke om mer enn NOK 5000. Ved ekstra store prosjekter som skriving av rapporter eller lignende kan det søkes om mer.