Informasjonsmidler til lokallag
Informasjonsmidlene som er tilgjengelig for lokallag og arbeidsgrupper er midler fra NORADs prosjekt som er øremerkede informasjonstiltak på lokalt nivå. Hovedmålet til disse aktivitetene er å bidra til økt kunnskap og engasjement om virkningene av norske interesser og tilstedeværelse i Latin-Amerika, og om formidling av grasrot-perspektiver på sosiale og politiske forhold i Latin-Amerika.

Hva kan du arrangere?

Arrangementene eller aktivitetene som gjennomføres ved bruk av denne ordningen må være åpne. NORAD støtten finansierer ikke interne møter. Pengene kan brukes blant annet på leie av lokale, reise- og oppholdsutgifter til gjester, gaver og honorar til foredragsholdere/innledere, mat på arrangementer, tekniske tjenester og andre utgifter som er direkte knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteten.

OM SØKNADSPROSESS

Lokallagene og arbeidsgruppene som søker om midler må fylle ut søknadsskjema og sende det til daglig.leder@lagnorge.no. Det er mulig å søke om midler til flere aktiviteter i samme søknadsskjema.

Utgifter til godkjente aktiviteter blir refundert i etterkant. Bruk refusjonsskjema og send det til daglig.leder@lagnorge.no. Utgifter som betales per faktura kan sendes direkte til den samme e-postadressen, når det avtales i forkant.

Det er også mulig å søke om refundering på informasjonsarrangementer som allerede er gjennomført i år.

Det er mulig å søke fortløpende gjennom året for mindre utgifter, under NOK 10 000. Større utgifter bør søkes om i god tid før gjennomføring av arrangement.