Økonomiske støttespillere
Ved siden av medlemskontingenten, mottar LAG midler over informasjonsstøtten gjennom Norad. Brigadeprosjektet er hovedsakelig finansiert av midler gjennom Norec. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler med Industri Energi (IE). Her finner du en oversikt over våre økonomiske støttespillere og inngåtte kontrakter