Følg oss på:
Filterer etter:

Trussel om utkastelse etter 20 år

LAG mottar 1.november følgende melding fra våre venner i de Jordløses Bevegelse i Brasil:

#EleNão

Søndag er det klart for andre og avgjørende valgrunde i Brasil. Den ledende kandidaten Jair Bolsonaro har fått stor oppmerksomhet for sin diskriminerende retorikk. Mindre kjent er konsekvensene av hans økonomiske politikk, som vil få negative ringvirkninger for en stor og marginalisert del av landets befolkning.