Følg oss på:
Filterer etter:

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.