Følg oss på:
Filterer etter:

Radioserie om feminisme

Hør radiOrakels radioserie om feminisme på latinamerikansk “Jeg er trippelt diskriminert”, sa den lille urfolkskvinnen kommandant Ramona fra zapatistbevegelsen EZLN. Ramona er fattig, hun er urfolk og hun er kvinne.

Post Lula

Med kvinnelig president og økonomisk vekst kan fremtiden se lys ut for brasils befolkning. Men kommer de fattige godt ut av høye internasjonale råvarepriser og vil kvinnen forbedre kvinners situasjon?

Homopartnerskap i Brasil

Homofile og lesbiske får no rett til partnerskap med same økonomiske og sosiale rettar som heterofile.

Mange drap på skeive i Honduras

Etter kuppet i 2009 har antallet drepte skeive i Honduras blitt tredoblet. Nå krever de skikkelige etterforskninger og et lovverk som beskytter mot hatvold.

Krav om likestilling i El Salvador

Tusenvis av kvinner fra hele landet møtte opp i San Salvador 8.mars. Parolene krevde stans av vold mot kvinner, likelønn og arbeidsrettigheter, og innføring av likestillingslov.

Kvinnene som vever fred

Kolombianske myndigheter hevder at det ikke lenger finnes paramilitære grupper. Men flere illegale væpnede grupper sprer frykt i dag. Kvinnene i La Guajira nekter å gi etter.

Likestilling i fokus

Dilma Rousseff tar over presidentvervet i Brasil. Lula sine sosoiøkonomiske reformer skal oppfølgast og Brasil sin fyrste kvinnelege president vil også setje likestilling på dagsorden.