Følg oss på:
Filterer etter:

Klarar Haiti seg best sjølv?

Energi basert på solkraft kan bli framtida for Haiti, men står bistanddindustrien i vegen?