Mot et kontroversielt valg?

Foto: Mario Roberto Durán Ortiz, hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BID_DCA_07_2018_9881.jpg

Foto: Mario Roberto Durán Ortiz, hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BID_DCA_07_2018_9881.jpg

27. juli åpnet den interamerikanske utviklingsbanken (IDB) for forslag til kandidater for presidentskapet. Tradisjonelt har presidenten i den interamerikanske utviklingsbanken blitt fylt av en latin-amerikaner, og USA har hatt visepresidenten.

Blant de som har stilt sitt kandidatur til presidentembetet er Mauricio Claver-Carone. Han regnes som USAs kandidat. Claver-Carone er kubaner i eksil i USA, og blir sett på som en ultrakonservativ kandidat uten særlig erfaring fra verken utviklingsfeltet eller Latin-Amerika.

Valget skal etter planen foregå mellom 12.- og 13. september, men det er flere fløyer både i Latin-Amerika og USA som har ønsket å utsette valget til etter presidentvalget i USA. Årsaken? Dette kandidaturet snur rundt på den tradisjonelle fordelingen av verv, noe som kan bli skjebnesvangert for regionen. Sett i lys av Covid-19 vil også rollen til IDB bli enda mer presserende i regionen, noe som gjør dette valget ekstra viktig.

Mange frykter konsekvensene om Claver-Carone skulle bli valgt; den amerikanske tenketanken The Wilson Center mener Carone ikke er den rette for å løse den dype økonomiske krisen i regionen. I flere temaer som er og vil fortsette å være viktige for banken, som klimaendringer og progressiv skattereform, er ikke Det hvite hus og regionen på samme linje. Flere er redde for at banken vil bli en forlenget arm av Trumps politikk i årene fremover. IDB er den største finansieringskilden til utviklingsprosjekter i Latin-Amerika og fokuserer spesifikt på prosjekter rundt økonomisk, sosial og institusjonell utvikling i Karibia og Latin-Amerika.

En av årsakene til at Claver-Carone stiller sterkt i dette valget er at de latin-amerikanske landene ikke har klart å bli enige om hvem de ønsker å nominere til presidentskapet. Blant de latin-amerikanske landene som støtter Claver-Carone finner vi både Bolivia, Colombia og Brasil. 

Men det er slettes ikke sikkert at USA-kandidaten vil stikke av med seieren. Flere land i regionen - Argentina, Mexico, Chile og Costa Rica, har bestemt seg for å forsøke å forhindre valget. For at valget skal kunne finne sted er man avhengig av at 75 prosent av de stemmeberettigede er til stede. De fire landene har 22,2 prosent av stemmene, og avhenger dermed kun av 2,9 prosent til for at valget skal miste sin legitimitet.

Stikkord