Vårens vervekampanje!

Verv 2 venner og vinn gavekort hos forlaget Manifest. Verv 5 venner og vinn lørdagsabonnement hos Klassekampen. Verv ved å bruke VIPPS #14504 eller på LAGs nettside. Husk å skrive navn på hvem som verver deg i kommentarfelt.

Som medlem i LAG-Norge bidrar du til en av Norges eldste solidaritetsorganisasjoner. Gjennom aktivisme, solidaritetsbrigader, informasjonsarbeid og lobbyarbeid støtter vi sosiale bevegelser som forsvarer kvinnerettigheter til selvbestemt abort i Argentina, som kjemper for reelle demokratiske endringer i Colombia, som fortsetter sin kamp for sannhet og rettferdighet i Guatemala, som mobiliserer seg for å gi jord til de jordløse bønder i Brasil, som beskytter urfolks identitet og verdensbilde i Bolivia. Folk som rett og slett jobber for en bedre fremtid fra México til La Patagonia.

"Aldri han", aktivister demonstrerer mot Jair Bolsonaro i Brasil

VISSTE DU AT:

LAG Norge har samarbeidsorganisasjoner i hele Latin-Amerika. På den måten sikrer vi at LAG er oppdatert om sakene som er viktige for grasrota og sivilsamfunnet i regionen. Vi oversetter og publiserer uttalelser fra samarbeidsorganisasjonene, og forfatter brev med krav til eksempelvis Utenriksdepartementet.

LAG Norge koordinerer utvekslingsprogrammet Solidaritetsbrigader. Brigadeprosjektet utveksler 36 ungdommer hvert år, som mellom de fem organisasjonene: De jordløses bevegelse (MST) i Brasil, enkeorganisasjonen CONAVIGUA og bondeorganisasjonen Comite Unidad Campecina (CUC) i Guatemala, bondenettverket Coordinador Nacional Agraria i Colombia (CNA) og LAG Norge. I 2020 sender vi norske ungdommer fra Norge til Colombia gjennom nord-sør-utvekslingen. Søknadsfrist for å delta på høstbrigaden er 1. april. Søk nå! 

LAG Norge følger nøye med på politiske prosesser i Norge. I 2019 har vi deltatt i flere høringer i Stortingets komiteer, og gitt kritiske innspill til statsbudsjett, Statens pensjonsfond Utland, Etikkrådet og om frihandelsavtalen med Mercosur. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

LAG Norge samarbeider med stortingsrepresentanter om spørsmål i spørretimen.
Latin-Amerikagruppene i Norge har kontakt med våre folkevalgt i sakene som er viktige for oss. I 2019 samarbeidet vi med stortingsrepresentanter fra SV om spørsmål som ble stilt til næringsministeren og til miljøministeren i Stortingets spørretime.   

LAG Norge er aktivt medlem av viktige politiske nettverk. LAG er en viktig brikke i flere nettverksorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på disse er: Colombiaforum, Mellom-Amerikaforum, Asamblea de los Pueblos, Handelskampanjen, Alliansen for en ny landbrukspolitikk, Alliansen for en ny økonomisk politikk, Forum for utvikling og miljø. Som medlem i LAG er du med i disse nettverkene, som jobber samlet for saker LAG er engasjert i. Vi drar stor nytte av felleskapet og arbeidet som skjer der.