Norge bør oppheve sanksjoner mot Venezuela

Foto: Freddie Collins, Unsplash

Foto: Freddie Collins, Unsplash

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet, FNs Generalsekretær António Guterres, i tillegg til viktige internasjonale figurer som pave Frans og Jan Egeland har bedt regjeringer om å oppheve eller lette sanksjonspolitikk.

Korona-pandemien viser viktigheten av internasjonalt samarbeid og solidaritet mellom land. FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet og FNs Generalsekretær António Guterres, i tillegg til viktige internasjonale figurer som pave Frans, har bedt regjeringer om å oppheve eller lette sanksjoner mot andre land, for å unngå en humanitær krise. I Norge har Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, sagt at stormaktene må oppheve eller lette økonomiske sanksjoner mot land som Syria, Iran og Venezuela under pandemien. Norges regjering løfter likevel ikke sine sanksjoner mot Venezuela. 

Sanksjonspolitikk er et ugunstig diplomatisk virkemiddel. Det er befolkningen som får de store negative konsekvensene, og ikke de politiske lederne. Venezuela er et eksempel på det. I svar på en henvendelse fra Latin-amerikagruppene i Norge til Utenriksministeren, med krav om å løfte sanksjonene mot Venezuela for å unngå en humanitær krise, skriver UD at Norges sanksjoner handler bl.a. om militærutstyr, men Maduros regjering har ikke hatt problemer med å importere militærutstyr fra andre land som Russland og Kina. Restriktive sanksjoner, reiseforbud og frys av økonomiske midler har derimot en meget negativ effekt for håndteringen av en krisesituasjon som Koronapandemien.


Les LAGs opprinnelige brev til Statsministeren og Utenriksministeren fra 19.03.2020: Sanksjoner mot Venezuela er med på å øke spredning av Koronaviruset.

Den norske regjeringen kan ikke fraskrive seg sitt ansvar. Regjeringen velger å opprettholde sanksjonene mot Venezuela, som tvinger landet i økonomisk ruin på bekostning av landets befolkning, og overser FNs anbefalinger og Pavens bønn. Å bruke sanksjoner for å presse frem et regimeskifte står i strid med de mest grunnleggende prinsippene i folkeretten.  

Er det norske sanksjonspolitikken en naiv tilnærming til realiteten, eller en politisk avgjørelse som regjeringen ikke kan forsvare?Oslo, 04.05.2020  

Til Utenriksdepartementet

 

Vi takker for svar på vår henvendelse vedr. Norges sanksjoner mot Venezuela under korona-pandemien. Landsstyret i LAG vil likevel understreke sin bekymring for situasjonen i Venezuela. Basert på UDs svar på henvendelsen, frykter vi at Norges restriksjonspolitikk overfor Venezuela styres av andre prinsipper enn solidaritet med landets befolkning. Utenriksdepartementet bagatelliserer i sitt svar hvor skadelige Norges og EUs sanksjoner er. Dette til tross for at internasjonale sanksjoner og restriksjoner blir frarådet og fordømt av internasjonalt anerkjente institusjoner som FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs generalsekretær, Røde kors og Pave Franz.

Det å løfte restriksjonene som følge av korona-pandemien vil være en mulighet til å vise hvor Norge står internasjonalt. I stedet bidrar disse restriksjonene til å legitimere en bredere sanksjonspolitikk fra andre store nasjoner som USA, som kveler Venezuelas økonomi og har store negative konsekvenser for folk flest under pandemien. 

UD skriver i sitt svar at «Fra norsk side er vi i kontinuerlig kontakt med ulike aktører om hva som kan gjøres for å avhjelpe situasjonen.»  LAG er interessert i hvilke type aktører Utenriksdepartementet er i kontakt med i Venezuela? Vi bidrar gjerne med kontakt til lokale aktører i vårt nettverk.   


På vegne av Landsstyret i Latin-Amerikagruppene i Norge, 

Miguel Guiterrez
Styreleder 

Land