Bli med på våronna-dugnad 2020

Vil du jobbe på gård i våronna? Gjennom LAGs samarbeid med Norsk bonde- og småbrukarlag (NBS) skal solidaritetsbrigadister og aktivister fra LAG jobbe frivillig en måned på gårder rundt om i Norge.

Hva og hvordan?

Etter at Covid 19-epidemien satte en brå slutt for vårens solidaritetsbrigade til Colombia har vi nå bestemt oss for å fortsette brigaden i Norge, gjennom å jobbe på gårder rundt om i Norge under våronna, og vi vil invitere andre LAG-aktivister til å bli med.

Har du en måned til rådighet? Ved å bli med på LAG og NBS si våronna-dugnad vil du få en unik mulighet, lære mer om norsk landbruk, så vel som å være delen politisk utveksling mellom aktivister i LAG og NBS. Dette er en frivillig ordning fra både NBS og LAG sin side. Følgende forbehold og betingelser gjelder:

  • Det er NBS i dialog med LAG bestemmer hvor mange gårder som kan ta i mot aktivister og fordeling. 
  • Alle som kan forplikte seg til hele tidsperioden får plass med forbehold om at det også er mange nok gårder som melder sin interesse. 
  • Dersom ikke mange nok gårder melder interesse for prosjektet vil vårens solidaritetsbrigadister prioriteres
  • For å kunne være med på dette prosjektet må du ha (minst) 4 uker tilgjengelig. 
  • Foreslått tidsperiode er 27.4 - 29.5. Dersom du kan i andre tidsperioder eller ønsker å jobbe i lengre perioder er det bare å si fra om det når du melder deg på
  • Vi vil sette folk sammen i grupper på 1-3 personer, avhengig av behov og mulighet på hver enkelt gård
  • Dette er en solidaritetsdugnad fra LAG sin side og man vil dermed ikke motta lønn for arbeidet
  • LAG har i utgangspunktet ikke anledning til å dekke reisekostnader, men vi vil forsøke inngå avtaler med de enkelte gårdene slik at man får kost og losji for arbeidsinnsatsen. 
  • Så langt det lar seg gjøre innenfor de ovennevnte rammene, kan vi forsøke plassere folk på gårder i geografisk nærhet fra eget bosted for å redusere reisekostnader

Vil du være med, send en e-post til LAGBRIGADAS@GMAIL.COM 

FRIST FOR PÅMELDING TORSDAG 16.4

Hvorfor reise på solidaritetsbrigade i eget land

I en kronikk i Klassekampen skrev brigadister fra vårens solidaritetsbrigade dette om å reise på solidaritetsbrigade i eget land:

Solidaritet handler om felles vilje og styrke til å endre samfunnsforholdene, uavhengig av landet man er i. I disse tider må vi spørre oss selv hvordan vi kan utøve solidaritet i eget land.

Solidaritet med bøndene var utgangspunktet for LAGs aller første solidaritetsbrigader. Det var en annen tid, en annen krise og et annet kontinent. Nå er det vårt eget land som trenger arbeidskraften vår, og det riktige for oss nå er å bidra her.

Norsk landbruk i et globalt marked

Mange nordmenn fikk en sjelden erfaring da butikkhyller tømtes for varer som følge av en gryende krisementalitet i mars. Enn så lenge finnes det mat nok til å dekke nordmennenes behov, men koronakrisen minner oss på utfordringene ved å være avhengig av det globale markedet for arbeidskraft og matforsyning. Av all mat som konsumeres i Norge, er i dag under halvparten produsert i Norge. 

En stor del av den maten som faktisk produseres i Norge er avhengig av utenlands arbeidskraft. 17. mars meldte Bondelaget på Dagsrevyen at de nye innreisereglene kan føre til store problemer med å produsere nok mat på norske gårdsbruk. Ifølge lederen i Bondelaget, arbeider opptil 40.000 utenlandske sesongarbeidere i det norske landbruket hvert år.  

Ingen vet hvordan denne krisen kommer til å utvikle seg, men det er mulig at Norge vil være mer avhengig av å dyrke sin egen mat i tiden fremover. Selvforsyning gir trygghet. Dette gjør seg spesielt gjeldende i krisetider. Nå har vi mer enn noen gang behov for å øke vår evne til å være selvforsynt.

Meld deg på her