Brev: Sanksjoner mot Venezuela er med på å øke spredning av Koronaviruset

Latin-Amerikagruppene i Norge ber den norske regjeringen om å oppheve sanksjonene mot Venezuela

Til:
Statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Kopi:
Utenrikskomitéen på Stortinget

Oslo, 19.03.2020

Det er antatt at sanksjonene har medført tap av minst 40 000 menneske liv, før de siste innstramninger fra USA og EU. Disse sanksjonene hindrer import av medisin, mat og andre nødvendige varer. Venezuelas helsetjeneste bør rustes opp gitt dagens omstendigheter i forbindelse med Korona-pandemien, ikke svekkes slik sanksjonene gjør i dag.

I tillegg til fare for en eksponentiell spredning av viruset i landet vil den vedvarende emigrasjonen- en indirekte konsekvens av sanksjonene-, føre til en raskere spredning av Korona-pandemien i regionen.

LAG oppfordrer derfor den norske regjeringen til å oppheve sanksjonene mot Venezuela. Dersom dette ikke lar seg gjøre anbefales bruk av artikkel 4 i vedlegg A, om unntak fra forbudene på humanitært grunnlag, i Forskrift om restriktive tiltak mot Venezuela, med umiddelbar virkning.

Dette vil bidra til å hindre en potensiell humanitær katastrofe i regionen. Det kan også åpne for en fredelig løsning på konflikten, ved å sende et signal til både EU og USA om en ansvarlig retningsendring i sanksjonspolitikken mot Venezuela.

Med vennlig hilsen,

Miguel Gutierrez Castro
Styreleder
Latin-Amerikagruppene i Norge

Land