I dag får Argentina ny regjering

Foto: http://www.casarosada.gov.ar / wikimedia commons, CC-BY 2.5 AR

Foto: http://www.casarosada.gov.ar / wikimedia commons, CC-BY 2.5 AR

I dag får Argentina en ny regjering, utnevnt av den nyvalgte presidenten Alberto Fernandez. Venstresida setter sin lit til dette regjeringsprosjektet. Klarer Fernandez å innfri forventningene?

Argentinas nye regjering symboliserer et tap for nyliberalismen og den økende fascismen i regionen. Kan den nye regjeringen også representere et håp for en økonomisk vekst basert på sosial rettferdighet, miljøvennlig politikk og relativ selvstendighet fra regionale stormakter? Det koster ikke noe å drømme, men forventningene knyttet til den nyvalgte venstreorienterte regjeringen er mange og høye. Kanskje er de for høye, med tanke på at denne regjeringen overtar makten etter at Macri-regjeringens politikk  satte dype spor og hadde katastrofale sosioøkonomiske konsekvenser for store deler av befolkningen.

Anbefalt lesing: 

José Natansons analyse i Le Monde Diplomatique fra presidentvalget i oktober: https://www.lmd.no/2019/10/men-venstresiden-var-ikke-dod/

Land
Stikkord