Rettferdighet for Berta Cáceres

Foto:  Monk fotografia

Foto: Monk fotografia

2. mars 2016 ble den anerkjente honduranske miljø- og urfolksaktivisten Berta Cáceres myrdet. Rettssaken knyttet til drapet på Berta starter i dag. Latin-Amerikagruppene i Norge støtter Bertas familie sitt krav om rettferdighet og står sammen med det honduranske folket i sin kamp for demokrati og menneskerettigheter.

Mandag 17.09.2018  

2. mars 2016 ble den anerkjente miljø- og urfolksaktivisten Berta Cáceres brutalt myrdet da hun ledet en kamp mot vannkraftprosjektet «Agua Zarca» i Honduras. I to år har Bertas datter, Bertha Zuñiga, og urfolksorganisasjonen COPINH (Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras) kjempet en iherdig kamp for å få de ansvarlige stilt for retten. Det handler om å avdekke myndighetenes, kraftselskapet DESA og militær personell sin rolle i drapet, sier Bertha Zuñiga.  

Latin-Amerikagruppene i Norge inviterte Bertha Zúniga til Norge i fjor, og har siden fulgt nøye med utvikling i saken «Nå begynner rettsaken mot de direkte ansvarlige på drapet. Det er en viktig rettsak i et land der mange miljø- og urfolksaktivister, fagforeningsledere og journalister har blitt drept de siste årene, med straffefrihet som hovedtrekk til landets rettssystem» sier Frøya Torvik, styreleder i LAG.  

Berta Cáceres var urfolkskvinne av lenca-folket og ble kjent for sin kamp mot regjeringens utviklingspolitikk, straffefrihet og stadig overgrep mot urfolk og kvinner. Berta mottok Goldman miljøprisen i 2015 for hennes arbeid mot vannkraftprosjektet «Agua Zarca». I 2009 hadde den Interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter krevd at myndighetene skulle beskytte Berta. «Så langt har ingen blitt arrestert for planlegging av drapet, kun de som var involvert i dets gjennomføring. Drapet er beskrevet som en nøye planlagt og vel organisert handling der mistanke om militær etterretningstjeneste sin deltakelse er sterk. Resultatet av denne rettsaken vil vise hvorvidt honduranske myndigheter tar på alvor deres plikt til å bekjempe straffefrihet og korrupsjon», sier Mariel Aguilar Støen, professor i Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved UiO.  

Vannkraftprosjektet «Agua Zarca» ble stanset etter at den nederlandske utviklingsbanken (FMO) og Finlands fond for industrielt samarbeid (FINNFUND) trakk sin økonomiske støtte til prosjektet i juli i år. Bertas sak er et eksempel på den alvorlige udemokratiske tendensen som i økende grad har utviklet seg i Honduras etter statskuppet i 2009, og spesielt etter valgfusk i forbindelse med presidentvalget i november 2017.  

«Det er meget viktig at det internasjonale samfunnet følger med og legger press på honduranske myndigheter for å sørge for en rettferdig rettsprosess, og enda viktigere er det å legge press på myndighetene for å stoppe vold mot sosiale ledere», understrekker Torvik. LAG-Norge oppfordrer norske medier til å følge med rettsaken og informerer det norske folket om utviklingen i straffeforfølgelsen av alle de ansvarlige.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Frøya Torvik, styreleder i LAG: +47 41 07 9393, Froya_t@hotmail.com

Marina Agersborg, daglig leder i LAG: +47 416 10 952, daglig.leder@lagnorge.no

Land