Musestille om valg i Venezuela

Søndag 15. oktober ble det avholdt guvernørvalg i Venezuela. Etter den massive dekningen landet fikk i det fleste norske medier for bare kort tid siden, er det nå tilnærmet musestille.

Chavismen vant i 18 av 23 delstater i Venezuela med en valgoppslutning på 61,4 prosent. Dette er blant de høyeste valgdeltakelsene under guvernørvalg siden Hugo Chavez ble valgt til president i 1998. Opposisjonen (MUD) vant i fem delstater. Totalt 54 prosent av stemmene gikk til PSUV (Det venezuelanske sosialistpartiet), mens MUD fikk 45 prosent. Selv om PSUV taper to delstater sammenlignet med forrige valg, kan resultatet ses som en stor seier, i en komplisert politisk situasjon.

Over 70 Internasjonale valgobservatører fra Europa, USA og Latin-Amerika har anerkjent valgresultatet. De trekker fram at alle partiene som stilte til valg var tilstede i alle stemmelokalene, at valgsystemet er vanntett, at valget gikk rolig og fredelig for seg, samt at opposisjonene sto fritt til å mobilisere egne velgere til å avgi sin stemme.

Dette blir bekreftet av representanter fra Det latinamerikanske rådet av valgeksperter, et regionalt organ for valgobservasjon som var tilstede under valget. Colombianske Guillermo Reyes, forteller at alle de anerkjente partiene fra Det nasjonale valgrådet (CNE) var tilstede og kunne verifisere at valget gikk riktig for seg. En annen, Javier Farje, peker på at valgsystemet i Venezuela er umulig å rigge da hver velger må identifisere seg med både ID-kort og fingeravtrykk og at stemmegivinga skjer elektronisk og deretter genereres én kopi som legges i stemmeboksen.

Opposisjonen i Venezuela har underkjent resultatet og hevder at valgfusk har blitt begått. De fremlegger imidlertid ingen bevis, og har foreløpig ikke presentert en formell klage for valgrådet. De har dermed hevdet valgfusk ved 21 av 23 valg siden 1998. De eneste to gangene de har anerkjent resultatet var da de selv vant ved parlamentsvalget i 2015 og grunnlovsavstemminga i 2007.

I uttalelsen dagen etter nederlaget peker opposisjonen blant annet på 274 valglokaler som ble flyttet og dermed skal ha påvirket stemmegivingen. Dette er hovedsakelig lokaler som ble skadet under den massive volden som oppsto ved valget til ny grunnlovgivende forsamling tidligere i år. Omplasseringen ble annonsert av CNE flere uker i forkant, og endelig plassering ble annonsert torsdag 12. oktober. Nesten 100 av disse valglokalene befant seg i delstatene Merida og Tachira, der opposisjonen vant.

Både USA og EU var raskt ute med å støtte opposisjonen i deres uttalelser, og EU har sagt at de nå vurderer økonomiske sanksjoner mot Venezuela.

Tidligere var mediene veldig opptatt av å kritisere Venezuela, blant annet for manglende gjennomføring av lokal- og regionalvalg. Nå er guvernørvalget overstått, opposisjonen deltok og det ble anerkjent av internasjonale valgobservatører. Da er det merkelig at nesten ingen norske medier fant nyhetsverdien i dette valget. 


Les Landsstyret sin uttalelse om Venezuela.

Cristian Ariel Penia
Nestleder
Kine Fristad
Landsstyrerepresentant
Land