Reduksjon av norske penger i eukalyptus

Foto: Nyleg planta eukalyptus.

Foto: Nyleg planta eukalyptus.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) reagerer positivt på at Norges Bank Investment Management har redusert investeringene sine i eukalyptusindustrien i Brasil. Eukalyptusindustrien har store miljøkonsekvenser, og det er dokumentert en rekke rettighetsbrudd knyttet til industrien.

«Produksjon av eukalyptus fordriver småbønder og urfolk samt forårsaker stort tap av biologisk mangfold. Det er derfor gledelig å se en reduksjon, og vi håper dette betyr at Oljefondet tar sine egne etiske retningslinjer på alvor», sier Vilde Lied, som er medforfatter av rapporten «Den grønne ørkenen» om konsekvensene av eukalyptus industrien. «Aller helst skulle jeg så klart sett at alle investeringene ble trukket, men reduksjon er et viktig steg i riktig retning.»

De aktuelle selskapene der Oljefondet har investeringer er Fibria, Suzano og Stora Enso. I alle de tre selskapene har investeringene gått vesentlig ned fra 2015 til 2016, og i to av de tre selskapene har også eierandelen gått ned.

Latin-Amerikagruppene i Norge oppfordrer til at man til neste år trekker alle Oljefondets investeringer i eukalyptus i Brasil. Det er viktig at norske myndigheter viser at Norge tar avstand fra selskaper og næringer som tjener penger på miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd."


For mer informasjon om eukalyptus og konsekvensene det har for folk og miljø, sjekk ut kampanjen grønn ørken

Tall 2015:

Fibria: 239 729 407, eierskap 0,37 prosent
Suzano: 172 834 543, eierskap 0,37 prosent
Stora Enso: 3 174 056 766, eierskap 4,99 prosent
(Kilde: Den grønne ørkenen )


Tall 2016:

Fibira: 198 454 988, eierskap 0,42 prosent
Suzano: 104 622 074, eierskap 0,25 prosent
Stora Enzo:  1 129 031 940, eierskap 1,54 prosent
(Kilde: https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/)

Land