Innspill til statsbudsjettet 2012

SV har inviteret LAG og andre til å komme med innspill til statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å støtte Ecuadors Yasuní-prosjekt, og fjerne støtten fra Oslo Freedom Forum.

1. Gi støtte til Yasuní

Ecuador har tatt initiativ til et fond for regnskogsbevaring og sosial utvikling. For å opprette dette fondet ber landet om internasjonal støtte tilsvarende halvparten av den inntekten de kunne fått ved å utvinne oljen i regnskogsområdet Yasuní-ITT. Avkastningen fra fondet skal brukes for å ta vare på Ecuadors regnskog, også utenfor Yasuní, og drive sosiale utviklingstiltak innen skole og helse. Fondet administreres av UNDP. Regnskogen i Yasuní er en biologisk hot spot med et overveldende rikt artsmangfold, samt hjemsted for to frivillig isolerte urfolksgrupper. Ecuador har i dag en av verdens høyeste avskogningsrater, og jobber for å stoppe avskogningen innenfor en langsiktig utviklingsplan.

Dette er et forslag fra et land i sør, til hvordan de kan bidra til å redusere forurensning og utslipp fra fossile drivstoffer, bevare regnskog, og bygge en sosial utvikling for landets innbyggere. Erik Solheim har uttrykt politisk støtte til prosjektet, nå må det følges opp med økonomisk støtte.

Ecuador ber om 28 millioner kroner årligover 13 år fra Norge. LAG oppfordrer SV til å jobbe enten for at statsbudsjettets kap. 166, post 73 Klima- og skogsatsingen får en øremerket andel til Yasuní, eller at posten økes tilsvarende Ecuadors forespørsel til Norge. Fondet tilfredsstiller kapittelets krav om skogbevaring og sosiale utviklingstiltak.

 

2. Kutt støtten til Oslo Freedom Forum

Oslo Freedom Forum vil bli arrangert i Oslo igjen i mai 2011. I følge bladet The Economist er ambisjonen til konferansen intet mindre enn "å være for menneskerettigheter det
Davos-forumet er for finansverdenen". Det vil si at denne konferansen fungerer som en av de viktigste arrangementene om menneskerettigheter i verden, med makt til å definere hvem som er forbrytere og ofre.

I samarbeid med Manifest Analyse, har LAG avdekket hvordan arrangørene av forumet inviterer personer som er anklaget for alvorlige lovbrudd i Latin-Amerika. Problemet er ikke at disse personene kommer til Norge for å presentere sin side av historien, men LAG ser med bekymring at forumet presenterer disse personene som menneskerettighetshelter og stemmer for frihet. Til tross for dette, har denne konferansen fått stor støtte av flere norske institusjoner og organisasjoner. Dette er en del av en bevisst PR-strategi. Kampanjen drar nytte av fredelige og demokratiske verdier som verdens befolkning knytter til Oslo. Målet er å renske navnene til de inviterte personene, som er anklaget for kupp og andre overgrep mot demokratiet i Latin-Amerika.

Vi ber SV jobbe aktivt for at Regjeringen og Utenriksdepartementet avstår fra å støtte OFF og denne kampanjen i 2012. I 2010 støttet UD dette arrangementet med 400.000 kroner, fra statsbudsjettets kap. 163, post 72 Menneskerettigheter. Dette foreslås fjernet fra 2012.

Julia Loge
Land