Lansering: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system + Gutta

Spire, Attac, Latin Amerika-gruppene, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom inviterer til lansering av rapporten “Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system: Historier fra det nye Norge”

Miljøet, vår mentale helse, jordbruket, urfolks rettigheter, arbeidsplasser, velferdsstaten og demokratiet er under press. Hvordan har det seg at vi opplever problemer på alle disse områdene samtidig? Kapitalismen har stått i sentrum av en villet politikk hvor økonomisk vekst og konkurranse settes over andre behov. Tåler vi og verden da enda mer kapitalisme?

Spire, Attac, Latin Amerika-gruppene, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom inviterer til lansering av rapporten “Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system: Historier fra det nye Norge”, i samarbeid med dragkinggruppa Gutta - som vil opptre hele kvelden.

Rapporten er en samling tekster fra folk i arbeidslivet, akademikere, og fagfolk som beskriver situasjonen vi i dag står i. Hvordan påvirker det økonomiske systemet helt vanlige folk, som sykepleiere, uføretrygdede og lokførere? Rapporten er en dokumentasjon på det nye Norge, med pekepinn på retning videre for å løse problemene vi ser i dag.

Det blir altså hardstlående systemkritikk både av dragkingsa, appellantene, paneldeltakerne, organisasjonene og innlederne.

PROGRAM:
Appell TBA
Innledning TBA

Panelsamtale: Hvordan løse floka
Hanne Torgersen - sykepleier og bidragsyter i rapporten
Andreas Sjalg Unneland - leder i Sosialistisk Ungdom
Hege Skarrud - leder i Spire og ansvarlig redaktør i rapporten
Lone Lunemann Jørgensen - leder i NTL Ung

Avsluttende ord v/ Martine Kopstad Floeng, leder i Attac

20. februar, kl. 19:00-21:00
Spire, RU, SU, Attac, LAG
Kulturhuset. Youngs gate 6, 0181 Oslo, Norway
Facebook