Landsmøte 2018

Landsmøtet for Latin-Amerikagruppene i Norge

Lørdag 3. mars og søndag 4. mars avholdes LAGs Landsmøte. Alle medlemmer får innkalling senest åtte uker før Landsmøtet, forutsett at medlemskontingent for 2017 er betalt.

Landsmøtet avholdes i 1.etasje i Kolstadgata 1 på Tøyen, 0652 Oslo.

Alle lokallag har rett til å sende delegater, antall avhenger av medlemstall. Hvem som drar som delegat på vegne av lokallaget vedtas som regel på lokallagets Årsmøte. Kontaktinformasjon til lokallaga finner du her. 

 Alle medlemmer i LAG kan stille som observatører.  Frist for påmelding som observatør er to uker før Landsmøtet.

Dagsorden og sakspapirer ble sendt ut med andre innkalling fredag 10. februar, men ligger også nederst på siden. 

Se vedtektene, politisk plattform og fjorårets politiske analyse på nettsidene.

Har du innspill til valgkomiteen, eller ønsker å påta deg et verv i LAG, ta kontakt med Vilde Haugsnes og Evelyn G. Hoen: 

vilde.90(a)hotmail.com  // evelyn.hoen(a)gmail.com


Sakspapir og dagsorden:

Dagsorden

Forretningsorden Landsmøte

Årsmelding Lag Norge 2017

Årsregnskap 2017

Forslag Til Organisasjonsstruktur

Vedtektsendringer

Forslag Til Arbeidsplan 2018

Forslag Til Politisk Analyse 2018

Brigadeland 2019

Budsjett 2018

Valgkomiteens Innstilling

Medlemsorganisasjoner

Uttalelser

3. -4. mars, kl. 09:00-16:00
Latin-Amerikagruppene i Norge
Parken, Frivillighetshuset, Tøyen