LAG Tromsø

Følg oss på:
LAG Tromsø startet opp igjen i januar 2017 etter et par års dvale.

LAG Tromsø varlgt dette styret på årsmøtet i jauar 2017: 

Leder: Håvard Sødenå, havardsondena(a)gmail.com
Nestleder: Elise Hammari
Økonomiansvarlig: Thomas Birkeland