Følg oss på:
Filterer etter:

Delstatlig ungdomsmøte i MST

Hva lokker mann med for å få 500 ungdommer til og høre på foredrag utenom skoletiden? Er ungdommen i MST like engasjert som foreldrene? Les om MSTs ungdomsmøte og brigadens besøk der.

Endelig er jorda vår!

Onsdag 10. april var en stor dag i bosettinga til Silje og Trude, Asentamento Pedreira. Endelig skulle familiene få skjøte på jorda. Sjefen for INCRA i Pernambuco, ordførerne for de omliggende kommunene, en representant for justisdepartementet og TV Globo var der. Og militærpolitiet…

Flere norske ungdommer engasjert for MST

I en måned har Eivind og Marijke fra Rød Ungdom (RU) vært i Brasil blant annet for å lære mer om MST.

Okkupasjoner i vente!

MST planlegger en landsomfattende kampanje med okkupasjoner i perioden 13.-17. april. Bare her i Pernambuco ventes det omtrent 15 okkupasjoner. Hva vil MST oppnå?

Sørpete tur i sukkerplantsjeland!

Søndag 3. mars dro vi sørover til Mata Sul og en av MSTs bosettinger. Her har Åsta skrevet fra turen.

–Vi dreg ikkje her i frå!

I over fem år har arbeidarane på den tidlegare sukkerrøyrsplantasjen Tentugal kjempa for bruksretta til jorda. INCRA (det statlege instituttet for jordreform) har ennå ikkje dukka opp for å registrera dei busatte og dele ut individuelle papir på jorda. Les om situasjonen i Tentugal.

Endelig i Brasil...

Tirsdag 20. august ankom vi flyplassen i byen Recife i delstaten Pernambuco i det nordøstlige Brasil for å lære av og jobbe med "De jordløses bevegelse" (MST). Gruppen vår teller 11 unge mennesker og består av studenter, jobbsøkere og butikkansatte fra Nord-Norge, Trøndelag, Bergen og Østlandet.

Avskogning og treplanting i Nicaragua

Av de 5.5 mill. ha skog som finnes i Nicaragua, er 2.0 mill. ha allerede avskoget. 2.5 mill. ha klassifiseres som "beskyttet" skog. Her foregår det en ukontrollert og storstilt hogst. Man regner med at 4 % av de gjenværende skogene blir avskoget hvert år. Verdifullt trevirke hugges ulovlig i regnskogene på Atlanterhavskysten (RAAN og RAAS) og selges til utenlandske oppkjøpere. I dette området finnes 71 % av Nicaraguas skoger. Der er det kun 10 skogvoktere som er ansatt for å holde oppsyn med tømmerhogsten.

Siste oppdatering fra brigaden i Brasil

Brasil: 29.06.2002 Dette er siste gangen vi får oppdatert hjemmesiden her fra Brasil.