Foto: Navn navsen

Foto: Navn navsen

Solidaritetsbrigadene skal aktivt støtte opp om kampen for demokrati, sosial rettferdighet, samt å finne alternativer til nyliberalismen.
SØK HER
Følg oss på:

Hvert år sender LAG to solidaritetsbrigader til Latin-Amerika og mottar 6 aktivister i Norge. Samtidig vil aktivister fra Guatemala, Colombia og Brasil være på utveksling hos hverandre for å lære og lære bort og stå solidarisk sammen i arbeidet for selvstyre, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter.


Solidaritetsbrigadene er et utvekslingssamarbeid mellom LAG og Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil(MST) og Coordinador Nacional Agrario (CNA), Colombia.