LAG velger sine representanter

LAG deltar i forskjellige koordineringsplattformer. På Allmøte i mars ble det bestemt at LAG skal ha faste representanter med målet om å ha en systematisk oppfølging av LAGs deltakelse i disse scenarioene.

LAGs representanter skal holde organisasjonen oppdatert om de forskjellige sakene disse plattformene jobber med, se på samarbeidsmuligheter og fremme LAGs politiske budskap. De nye faste representanter skal få støtte fra LAGs sekretariat og skal rapportere til Landsstyre og Allmøte.

Som representant av LAG i disse nettverkene har du mulighet til å fordype din kunnskap, du kan bli kjent med andre i organisasjonsmiljø og utvide ditt kontaktnettverk, og du kan bidra til et bedre politisk påvirkningsarbeid i LAG.

I 2019 skal LAG velge faste representanter i Norges Sosiale Forum, Alliansen Ny landbrukspolitikk, Alliansen for en ny økonomisk politikk, Colombiaforum, Mellom-Amerikaforum og Asamblea Internacional de los Pueblos.

Vi oppfordrer alle lokallag, arbeidsgrupper, utvalg og medlemmer til å melde inn sine forslag/kandidater før 22. mars. Send dine forslag til info@lagnorge.no


Utfyllende informasjon om hver organisasjon/nettverk:


Norges Sosiale Forum (NSF)

NSF er det norske kontaktpunktet til World Social Forum. Sosiale Forumer er organisert på forskjellige måter rundt i verden. Norges Sosiale Forum er organisert med et årsmøte hvor våre omlag 70 medlemsorganisasjoner har stemmerett.

Det er NSF som arrangerer Globaliseringskonferansen (GK). Denne konferansen er Norges største møteplass for alle sivilsamfunnsorganisasjoner i landet. GK foregår hvert annet år (biennale). LAG prioriter GK og deltar med flest mulige møter og gjester, derfor arrangerer vi ikke Latin-Amerikauka i året når GK holdes. Les mer om NSF, NSFs politiske plattform og vedtekter her.

 

Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL)

ANL har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket. Alliansen arrangerer seminarer, debattmøter og drifter en nettside som etter hvert skal bli utbygd til å inneholde et rikt dataarkiv med informasjon om norsk og internasjonalt landbruk, landbrukspolitikk og alternativer til dagens industrielle driftsmåter.

Ved å delta i ANL får LAG samarbeide med norske organisasjoner som deler interesser og mål med LAGs samarbeidspartnere i Latin-Amerika. Vi bidrar med vår kunnskap om lignende problematikker i Latin-Amerika, støtter disse kampene i Norge og skaper et politisk rom og nettverk til våre samarbeidspartnere fra Latin-Amerika. Les mer om ANL her.


Alliansen for en ny økonomisk politikk

I høst 2017 ble det det satt i gang et arbeid med å lage en allianse for en ny økonomisk politikk etter inspirasjon fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk som LAG også er en del av. Spire, Rethinking Economics, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og Attac sluttet seg til.


Colombiaforum

Dette er et samarbeidsnettverk som består av organisasjoner, politiske partier eller akademiske institusjoner som jobber med Colombiarelaterte spørsmål i Norge. Colombiaforum har vært sentralt i analyse av situasjonen i Colombia, med fokus på fredsprosessen. Colombiaforum arrangerer en årlig konferanse, «Sammen for Fred i Colombia», som er Norges største møte om Colombias situasjon. Colombiaforum er et av de mest organiserte og aktive nettverkene LAG deltar i. Forumet koordinerer besøk av organisasjoners samarbeidspartnere, planlegger jevnlig oppdaterings- og skoleringsmøter om Colombia, demonstrasjoner, holder tett kontakt med UD og norske myndigheter, blant annet.

Det er Norsk Folkehjelp og Caritas som koordinerer dette forumet i 2019.


Mellom-Amerikaforum (MA-forum)

Dette er et samarbeidsnettverk som består av organisasjoner som jobber i et eller flere land i Mellom-Amerika. MA-forum er stadig mer aktiv og er på vei til å konsolidere sin arbeidsdynamikk. LAG ønsker å bidra aktiv i dette forumet som vi skal prioritere i 2019.

Det er Utviklingsfondet som koordinerer MA-forum.


Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)

Det er en pågående prosess, ledet an av MST og folkebevegelsens ALBA, for å bygge opp en ny og folkelig plattform som alternativ til WSF. AIP er bygget på grasrotorganisasjoner, er tydelig antikapitalistisk og setter fokus på global mobilisering av folkelige bevegelser. I oppbyggingen mot dette internasjonale forumet har det blitt gjennomført regionale og subregionale samlinger. LAG ble invitert og har meldt sin interesse om å delta i AIP fra starten av hele prosessen og har deltatt på AIP-møte på slutten av februar i år, i Caracas.