Stopp sanksjoner mot Venezuela

Latin-Amerikagruppene i Norge ber den norske regjeringen stoppe sanksjoner som ble innført mot Venezuela.

Bilde: David Watson

Oslo, 25. juni 2018

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

utenriksminister@mfa.no

 

Cc:          Latin-Amerikaseksjonen                                                                                          

               Ambassaden i Colombia

 

Trekk sanksjonene mot Venezuela

I desember 2017 skrev Latin-Amerikagruppene i Norge et brev til Utenriksdepartementet om sanksjonene innført mot Venezuela tidligere i desember. Vi fikk aldri svar på brevet eller bekreftelse på at den var mottatt av departementet. I januar 2018 svarer UDs Bård Ludvig Thorheim på et leserinnlegg publisert i Bergens Tidende. Svar fra Thorheim bare bekreftet våre mistanker om at sanksjonene var ideologisk rettet uten noen som helst positiv effekt.

Et av hovedargumentene til UD var at sanksjonene vil kunne presse regjeringen til seriøse forhandlinger med opposisjonen. Under disse forhandlinger har Venezuelas regjering strukket seg langt og innfridd stort sett alle av opposisjonens krav. Som vi skrev tidligere, har Pave Franz kritisert opposisjonen for å ha trukket seg fra forhandlinger i fjor uten gyldig grunn. Forhandlingslederen, den tidligere spanske statsminister José Luis Zapatero, utrykte stor skuffelse og fordømte opposisjonen for å ikke undertegne avtalen som partene ble enig om i Den Dominikanske Republikk tidligere i år. I et åpent brev kom han med følgende utsagn: «Det er sjokkerende at dokumentet ikke ble signert av opposisjonen. Jeg er ikke enig i omstendighetene og årsakene, men min plikt er å forsvare sannheten».      

Vi må derfor spør: Sitter UD inn med bedre informasjon enn disse personer som er direkte involvert i forhandlingene? Mener UD at både den katolske kirkens overhode og den uavhengige lederen for forhandlingene tar feil? Vi forlanger at UD kommer med en grundig forklaring og legger fram informasjon de legger til grunn for innføring av sanksjonene.

Vi forventer en anstendig og grundig gjennomført undersøkelser av Den Kongelige Utenriksdepartementet, før noe så alvorlig som innføring av sanksjoner mot et suverent og demokratisk land foretas. Er det slik at Utenriksdepartementet innfører sanksjoner på et grunnlag som har ikke noe som helst med de virkelige forhold i landet å gjøre, og bare la dem står uten videre undersøkelser eller oppfølging av de skadelige virkninger en slik handling påfører landets befolkning? Norske sanksjoner er et ødeleggende bidrag til USAs økonomiske og diplomatisk krigføring mot Venezuela. Sanksjonene fører til en ytterligere belastning på landets hardt pressede befolkning og gjør ubotelig skade på landets skakkjørte økonomi. Latin-Amerikagruppene i Norge utfordrer regjeringen, i mangel på troverdig bevis på at sanksjoner mot Venezuela har noen positive virkninger, til å trekke dem tilbake med øyeblikkelig virkning. Å ta del i en ideologisk basert sanksjonskampanje, som har som mål et udemokratisk regime-skifte, som skader et lands økonomi i en krisetid, og som samtidig forverrer befolkningens levekår, er en meget alvorlig handling. I tillegg til å være et brudd på internasjonale normer for relasjoner mellom selvstendige demokratiske stater, er det en uberettiget innblanding i et annet lands indre anliggende.

Vi håper derfor at den norske regjeringen kan revurdere beslutningen og heller ta en selvstendig avgjørelse baserte på reelle og faktiske forhold. Vi ber nok en gang UD trekke sanksjonene med øyeblikkelig virkning.

       

Med vennlig hilsen, Latin-Amerikagruppene i Norge