Trekk sanksjonene mot Venezuela

Foto: Jorge Andrés Paparoni

Foto: Jorge Andrés Paparoni

Åpent brev til Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Norge bør innta en selvstendig og kritisk vurdering av situasjonen i landet, og ikke ukritisk følge etter USA og EUs sanksjons-regime. Norge burde heller stille seg nøytral eller opptre konstruktivt ved å bidra til dialog og forsoning i Venezuela.

Latin-Amerikagruppene i Norge fordømmer på det sterkeste innføringen av sanksjoner mot den demokratisk valgte regjeringen i Venezuela. Denne typen sanksjoner er å anse som en  innblanding i Venezuelas indre anliggende, som potensielt kan forverre situasjonen i landet.

Venezuela har de siste årene blitt rammet av en langvarig og dyp økonomisk krise, mye grunnet det drastiske fallet i oljeprisene. I tillegg har landet slitt med en voldelig og undergravende opposisjon, økonomisk sabotasje og storstilte forsøk på destabilisering, inkludert trusler om militær intervensjon, fra USA. Dette er ikke annet enn en målrettet kampanje for ulovlig regimeskifte.

Tross det enorme presset fra den økonomiske og militære supermakten har regjeringen de siste månedene klart å stabilisere situasjon i landet. Siden juli har tre valg blitt gjennomført der regjeringen har fått fornyet tillit fra befolkning. Etter gjentatte forsøk fra regjeringen så har begynnelsen på en dialog kommet i gang.

Samtidig har opposisjonen mistet oppslutning på grunn av dens voldelige og lite konstruktive framferd. Opposisjonskoalisjonen MUD er svekket av interne konflikter og viser seg ikke villig til å bidra til å løse problemene landet stå ovenfor.

Å ta part i en konflikt som er så sammensatt, med en part som har opptrådt voldelig og destabiliserende, er lite konstruktiv. At den norske regjeringen velger å blande seg inn i konflikten på dette tidspunktet er uforståelig.

Sanksjoner er normalt brukt som en sist utvei i meget alvorlige situasjoner med grove brudd på det internasjonale rettsordenen. Man kan derfor stille spørsmål ved hvorfor man vedtar sanksjoner mot Venezuela, samtidig som man ikke reagerer mot Honduras der det nylig ble begått statskupp, og der flere personer er drept av sikkerhetsstyrkene i forbindelse med protestene mot dette

Tidligere utenriksminister Brende uttalte at innblanding i andre lands politiske prosesser var «helt uakseptabel», i forbindelse med Russlands påståtte innblanding i valget i USA. USA har finansiert opposisjonen i Venezuela med over $49 millioner bare siden 2010. Vi håper derfor at utenriksministeren er konsekvent i å fordømme alle intervensjoner, uansett hvor de kommer fra.

Norge bør innta en selvstendig og kritisk vurdering av situasjonen i landet, og ikke bare ukritisk følge etter USA og EUs sanksjons-regime. Norge burde heller stille seg nøytral eller opptre konstruktivt ved å bidra til dialog og forsoning i Venezuela. 

Landsstyret
Land