Chavistene i medvind

10. desember ble det avholdt kommunevalg i Venezuela, og PSUV gikk seirende ut. Valget er det tredje som avholdes siden valget av den grunnlovgivende forsamlingen.

Søndag vant regjeringsvennlige partier i over 300 av landets 335 kommunene. Mer ni millioner venezuelanere deltok i valget, noe som utgjør en valgdeltakelse på 47, 23 %. Til sammenligning var valgdeltakelsen i for eksempel Storbritannia på under 30 prosent ved forrige kommunevalg. 

Valget av den grunnlovsgivende forsamlingen 30.juli 2017 gav et pusterom etter måneder med kontinuerlig voldsutøvelse og over 100 drepte. Både det og søndagens kommunevalg ble boikottet av de største opposisjonspartiene.

Valget av den grunnlovgivende forsamlings ble boikottet grunnet uenighet både om måten valget ble gjennomført på og tidspunktet. I forbindelse med søndagens valg fremmet opposisjonen flere udokumenterte anklager om valgfusk. De refererte til både valget av grunnlovgivende forsamling (30.juli), regional- og guvernørvalget (5. oktober) og fusk med tall om valgoppslutning. Det skal da nevnes at over 70 internasjonale valgobservatører fra Europa, USA og Latin-Amerika anerkjente valgresultatet i oktober. Det ble da trukket fram at alle partiene som stilte til valg var tilstede i alle stemmelokalene, at valgsystemet er vanntett, at valget gikk rolig og fredelig for seg, samt at opposisjonene sto fritt til å mobilisere egne velgere til å avgi sin stemme.

Voldsbruk og mangel på en troverdig alternativ politisk plattform har ført til at opposisjonen er splittet har mistet mye av sin oppslutning. Mye tyder på at beskyldninger om valgfusk og boikott av valg er et middel for å få internasjonal oppmerksomhet, når mulighetene for valgseier er små.

Nasjonalt og internasjonalt har det blitt rettet kritikk mot den grunnlovgivende forsamling sitt forslaget  om å ikke tillate de partier som underkjenner landets valg-råd og oppfordrer til boikott av valg, å delta i neste års presidentvalg. En kan en stille spørsmål ved om det er demokratisk og strategisk å ekskludere partier til presidentvalget. Samtidig rettes lite til ingen kritikk mot opposisjonens destabiliserende metoder, som uten håndfaste bevis kommer med anklager om fusk og boikotter valg. 

Norske medier rapporterte storstilt om Venezuela i tidligere i år. Den siste tiden har det imidlertid vært musestille. De rapporterer lite om valgseierne til PSUV, eller interne konfliktene i opposisjons-koalisjon som nesten gikk i oppløsning etter regionalvalget i oktober.

Dave Watson
Styremedlem i LAG Bergen
Land