Folkelig domstol

Folkelig domstol - Latin-Amerikagruppene i Norge

Man følte seg ført bak lyset da det kom frem at ens egne penger ble brukt som investeringsmidler i grove brudd på Sioux-folkets og miljøets rettigheter. Mange ble sittende igjen og lure på hvordan “fredsnasjonen” Norge kan investere uhindret i menneskerettighetsbrudd.

Latin-Amerikagruppene ønsker å belyse at slike tilfeller ikke er enkeltstående hendelser som skyldes glipp, men at lovbruddene skjer systematisk over hele verden som følge av at økonomiske vinninger settes høyere enn grunnleggende rettigheter. Kanskje er dette ikke bare et spørsmål om juss, men også etikk og moral, da det er åpenbart at vårt juridiske system og internasjonale forpliktelser svikter med en gang vi beveger oss utenfor egne grenser. Lovbruddene skal ikke lenge foregå i stillhet, vi vil at de skal fram i lyset slik at vi kan få bukt med de internasjonale selskapenes retningslinjer og handlingsmønster.

Vi får gjester fra inn- og utland, det blir matservering og det hele vil avsluttes med en konsert! Møt opp 11. mars på Caféteateret i Oslo, og bli med i eit rettssak der publikum er dommerene!

Les mer om folklige domstoler og sakene som skal opp.

11. mars, kl. 11:00-22:00
LAGs vårbrigade 2016
Caféteateret, Oslo
Facebook