Solidaritetsarbeid på gårder i Norge
Koronapandemien har gjort det vanskelig for LAG å være tilstede fysisk i Latin-Amerika gjennom Brigadeprosjektet. I 2021 reiste vi istedenfor ut på gårder i vårt eget land, for å drive med solidaritetsarbeid på norske gårder.

Hva går prosjektet ut på?

I 2021 vil LAG i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag sende unge aktivister på norske gårder i vårt langstrakte land. Målet er økt kunnskap om norsk jordbruk gjennom opphold på ulike gårder, samt å se sammenhengene mellom småbønders utfordringer internasjonalt gjennom et tematisk fokus på matsuverenitet. LAG har et ønske om at dette styrker et felles mål om et sosialt og økonomisk bærekraftig samfunn og jordbruk.

Skolering om relevante temaer

Det blir et digital forberedelseskurs for å skolere deltakerne i norsk landbrukspolitikk, samt å sette denne i en internasjonal kontekst og hvordan den påvirker arealbruk i Latin-Amerika. Dette gjøres med innledere fra både norske og latin-amerikanske samarbeidspartnere.

Skoleringshelgen vil finne sted 28-30 mai.

Opphold på gård

Etter skolering sendes deltakere på gårder hvor man blir inkludert både i arbeid, men også hverdagsrutiner og livet på landet med sine store og små utfordringer. Gårdsoppholdene vil vare minimum en måned, men kan avtales å vare lenger. Man forventes å delta aktivt i livet på gården, og man vil bo, spise, arbeide og tilbringe fritid på gården.


Informasjonsarbeid

Historisk sett har det å spre informasjon om forhold som påvirker småbønder i Latin-Amerika og Norge vært en viktig måte for LAG-aktivister å vise solidaritet i praksis. Dette vil også være en viktig del av solidaritetsarbeidet på gårder i Norge i 2021. Dette arbeidet kan skje både under og etter oppholdet, og kan ta form av å skrive artikler, lage små filmsnutter til sosiale medier, arrangere temamøter, kampanjer. Alle deltakere vil også inviteres til LAGs sommersamling i august og Allmøte i februar 2022 for å dele sine erfaringer og bli bedre kjent med resten av organisasjonen.

Det er også forventet at alle deltakerne deltar på en avsluttende evaluering av prosjektet i oktober.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er inspirert av brigadistene som ble sendt hjem fra Colombia i 2020 på grunn av koronapandemien, og reiste ut på NBS-gårder for å hjelpe småbønder under våronna og lære om vilkårene for småbrukerne som sørger for mat i butikkhyllene i Norge. Aktivistene har nå publisert en solidarisk kokebok, og er i sluttfasen med en radiodokumentar.

Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS) arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og politisk arbeid opp mot Stortinget. De er medlemmer i La Vía Campesina, på lik linje med LAGs samarbeidspartnere i Latin-Amerika. LAG og NBS samarbeider også i andre saker som det politiske arbeidet med handelsavtalen mellom Mercosur og EFTA-blokkene. NBS er også en viktig samarbeidspartner når LAG er vertskap for aktivister fra Latin-Amerika på utveksling i Norge.

Prosjektet finansieres av LNU Aktivitetsstøtta.

Vil du reise på gård?

Vi ser etter engasjerte, arbeidsomme og positive mennesker som kan bidra med solidaritetsarbeid på norske gårder. Det er viktig at du ønsker å lære om matproduksjon og hvordan Norge er knyttet til det internasjonale markedet gjennom produksjonskjedene. Det er begrenset antall plasser, de i aldergruppen 18-26 vil bli prioritert, ellers ønsker vi å ha et størst mulig mangfold i gruppen som deltar.

Reise samt kost og losji under oppholdet blir dekket av prosjektet.

Vi vil vurdere kandidatene i fortløpende, og det lønner seg derfor å søke snarest.

Søknadsskjema finner du her.

Kontakt Vilde Haugsnes på prosjektmedarbeider@lagnorge.no eller 452 43 499 dersom du har noen spørsmål.