Politisk skolering om matsuverenitet i Brasil

Bli med på politisk skolering om matsuverenitet hos De jordløses bevegelse (MST) i Brasil, hvor du vil få både teoretisk og praktisk erfaring rundt solidarisk matproduksjon. Som frivillig vil du jobbe sammen med andre frivillige fra Norge, Colombia, Guatemala og Brasil om et informasjonsprosjekt relatert til matsuverenitet. I tillegg vil du bli kjent med MST som sosial bevegelse og hvordan de jobber. Det å få reise til et annet land, bo sammen med lokalbefolkningen, lære om deres hverdag, deres utfordringer og deres kamper for rettferdighet, fred og demokrati er en unik mulighet til å forstå verden fra andres perspektiv. En slik reise gir kunnskap du vil ha med deg resten av livet.

MST er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, som kjemper for rett til jord, folkelig jordreform, og et mer rettferdig samfunn. MST ble til da jordløse bønder okkuperte latifundios (store jordeiendommer som lå i brakk), og ble til en nasjonal bevegelse i 1984. I dag er omtrent 450 000 familier organisert i bosetninger gjennom MST, og driver med agroøkologisk jordbruk. Matsuverenitet dreier seg om rett til sunn og lokal mat produsert gjennom sosialt rettferdige, økologiske og bærekraftige metoder, og folks kollektive rett til å bestemme egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset egne betingelser.

Antall: 4 plasser
Varighet: 6 måneder på utveksling i Brasil, fra midten/slutten av februar – august
Etterarbeid:
August - november i Norge

Vi søker deg som:

 • Er mellom 20-35 år.
 • Har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid.
 • Ønsker å lære om matproduksjon og matsuverenitet i Brasil og Latin-Amerika.
 • Ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på.
 • Er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge.
 • Har ideer til hvordan man kan synliggjøre matsuverenitet som politisk tema etter endt utveksling.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du kan huke av på minst to av disse. Spør oss om du er usikker.

 • Portugisisk- eller spanskkunnskaper, eller at du er innstilt på å legge inn en innsats i å lære deg språk.
 • Noe kjennskap til LAG og Brigadeprosjektet. Du kan søke selv om du har vært på brigade tidligere.
 • Erfaring med kommunikasjon, formidling eller andre former for informasjonsdeling.
 • Erfaring fra organisasjoner eller sivilsamfunn.
 • Faglig eller praktisk relevant bakgrunn. Vis gjerne i søknaden hvordan din bakgrunn er relevant. Dette kan være fra industri, jordbruk, samfunnsvitenskap, juss, pedagogikk, psykologi, økologi, men også andre områder.

Send oss din søknad i dag

Send en kort søknad og CV til elise@lagnorge.no innen søndag 19. november 2023.
Vi vil gjennomføre intervjuer mellom 20. - 24. november. Vi vil kun kalle inn aktuelle søkere til intervju.

Hvis du også er interessert i å bli vurdert til jobb hos MST må dette spesifiseres i søknaden.

Hva gjør du på politisk skolering i Brasil?

Obligatoriske forberedelser

Obligatorisk program starter fra og med februar 2024.

 • LAGs eget forberedelseskurs i Norge.
 • Forberedelseskurs med Norec i Bogotá, Colombia.
 • Reise direkte fra Colombia til Brasil for oppstart av program.

Innhold i program på brigade

Programmet er ikke datofestet, men oppholdet hos MST vil inneholde:

 • Politisk skolering: Du vil få politisk skolering på MST sin nasjonale skole, ENFF. Her lærer du både teoretisk og praktisk om kollektiv organisering ved å bo på ENFF og bidra inn i rengjøring, matlaging, og i åkeren på lik linje med alle andre.
 • Språkkurs: En del av oppholdet vil gå til kurs i portugisisk.
 • Uteopphold: En stor del av utvekslingen vil foregå i MST sine bosetninger, hvor du vil ta del i hverdagslivet til en familie og et organisert lokalsamfunn som sammen dekker egne behov knyttet til matproduksjon.
 • Arbeide i kollektivt jordbruk
 • Internasjonale kurs: Mens du er på brigade vil du ta del i internasjonale kurs organisert av MST, hvor du vil møte aktivister fra hele verden som kjemper for en bedre verden.
 • Informasjonsprosjekt: På brigade vil dere samle inn informasjon til et prosjekt om matsuverenitet, i samarbeid med LAG og MST. Dette brukes som grunnlag til oppfølging etter brigaden, hvor dere vil jobbe med politisk påvirkning og å spre informasjon.

Som norsk brigadist fra LAG vil du også ha felles program med brigadister fra våre samarbeidsorganisasjoner i Colombia og Guatemala.

Obligatorisk oppfølgingsarbeid

Foregår august-november 2024 i Norge, og er deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.

Økonomi

Utvekslingen blir i all hovedsak finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec). Dette dekker følgende utgifter:

 • Reise til og fra obligatorisk kursing i forkant av reisen
 • Reisen tur/retur fra ditt hjemsted-Latin-Amerika
 • Forsikring
 • Nødvendige vaksiner
 • Språkskole i vertslandet
 • Kost og losji
 • Lengre transportetapper under uteopphold.

Som brigadist må du allikevel dekke enkelte måltider selv, og andre småutgifter. Avhengig av ditt eget forbruksmønster kan dette variere veldig. Som en kompensasjon får du utbetalt lommepenger på 3000 kroner i måneden.