Følg oss på:
Til Latin-Amerika

På grunn av koronavirusutbruddet og de store usikkerhetene og konsekvensene dette fører med seg er det i dag ingen brigade tilstede i Latin-Amerika. Et brigadeopphold krever mye forberedelse, og LAG vil derfor ikke sende brigader til Latin-Amerika våren 2021. Vi følger situasjonen nøye, og vil oppdatere nettsidene så snart det er mulig å sende brigadister på utveksling igjen. 

Solidaritet blir stadig viktigere under pandemien. Selv om vi ikke kan være fysisk tilstede jobber LAG fortsatt aktivt for å opprettholde kontakten med partnerorganisasjonene sine. Følg med i våre kanaler for å se hvilke alternative aktiviteter vi gjør, og hvordan du kan engasjere deg!