Hva er Solidaritetsbrigade?
Det å få reise til et annet land, bo sammen med lokalbefolkningen, lære om deres hverdag, deres utfordringer og deres kamper for rettferdighet, fred og demokrati er en unik mulighet til å forstå verden fra andres perspektiv. En slik reise gir kunnskap du vil ha med deg resten av livet.

Solidaritetsbrigadene er et utvekslingssamarbeid mellom LAG og fire organisasjoner i Latin Amerika. Fra Guatemala: Conavigua- Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala "Nasjonal koordinator for Guatemalas enker" og CUC- Comité de Unidad Campesina “komitéen for forente bønder”. Fra Brasil: MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra "De Jordløses Bevegelse" og fra Colombia: CNA- Coordinador Nacional Agrario "Det nasjonale bondenettverket". Utvekslingene finansieres av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec).

Hvert år sender LAG to solidaritetsbrigader til Latin-Amerika og mottar 4 aktivister til Norge. Samtidig vil aktivister fra Guatemala, Colombia og Brasil være på utveksling hos hverandre for å lære og lære bort og stå solidarisk sammen i arbeidet for selvstyre, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter.

Les om brigadeprosjektets historie her.