Brigadeprosjektet søker styremedlemmer

Gjennom Brigadeprosjektet skal LAG bidra til solidaritet i praksis gjennom tilstedeværelse hos og utveksling av kunnskap med og mellom grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, samt til å styrke oppslutningen om politiske og strukturelle endringer i Latin-Amerika gjennom informasjonsarbeid i Norge og i Latin-Amerika.

Brigadestyret har forvaltningsansvaret for Brigadeprosjektet på vegne av LAG. Vi samarbeider med grasrotorganisasjonene MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - De jordløses bevegelse) i Brasil, det nasjonale bondenettverket CNA (Coordinador Nacional Agrario) i Colombia, samt Conavigua (Coordinadora Nacional De Viuadas De Guatemala - Den nasjonale koordineringen av enker i Guatemala) og CUC (Comité Unidad Campesina - Komitéen for forente bønder) i Guatemala. Styret søker deg som brenner for Latin-Amerika og som har tid og lyst til å være med å forme prosjektet framover.

I 2021 reiser det ingen brigadister til eller fra Latin-Amerika, men styremedlemmer vil ha spesielt ansvar for å følge opp spennende prosjekter som gårdsutveksling med Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), utstilling av Solidaritetsteppet, digitale arrangement i samarbeid med våre partnere i Latin-Amerika, samt å oppdatere LAGs oversikt over norske investeringer og tilstedeværelse i Latin-Amerika.

Brigadestyret møtes en onsdag i måneden på Zoom, eller på Solidaritetshuset på Tøyen når det er mulig.

Lurer du på noe? Spørsmål kan rettes til styreleder Silje Kvanvik på 418 52 691. Er du interessert i å bli med? Send en et par ord om din motivasjon på e-post til siljehkv@gmail.com.